naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

naše úspěchy


Náš úspěch
V okresním kole fyzikální olympiády zvítězil náš žák David Kucurek, žák 8.ročníku. Jeho pečlivá příprava a důslednost zvítězily mezi 12 nejlepšími řešiteli fyzikálních úloh v okrese. 
Soutěže se zúčastnili především žáci gymnázií, ale David dokazuje, že i na běžné základní škole lze získat dostatek kvalitního vzdělání pro vítězství. 
David v loňském roce získal třetí místo v okresním kole mezi sedmáky.
Moc Davidovi gratulujeme a doufáme, že i v příštím školním roce bude školu vzorně reprezentovat. 

Ivana Machýčková

Certifikáty kvality za mezinárodní E-twinningový projekt

1.místo v celostátní soutěži Hnutí Brontosaurus získala Vilma Mohlerová. Gratulujeme!!!

Naše úspěchy v roce 2015/2016

Naše úspěchy v roce 2014/2015

Naše úspěchy v roce 2013/2014

Naše úspěchy v roce 2012/2013

V okrskovém kole dopravní soutěže se umístily krásně obě družstva. Mladší žáci získali 3. místo a starší družstvo ve složení Adriana Ličková, Silvie Vykydalová, Jiří Hodura a Michal Potomák vyhrálo 1. místo a postupují do okresního finále, které se bude konat 15.5.2013. 

Naše úspěchy v roce 2011/2012

• Soutěž v psaní dopisů
Soutěž v psaní dopisů vyhlásila Česká pošta „Dopis sportovci, kterého obdivujeme za jeho výkon“.
Nejlepší dopisy napsali a do soutěže postoupili Ondřej Horák a Ivana Bělunková, žáci 6.třídy.

• Olympiáda v českém jazyce
Do okresního kola olympiády v českém jazyce se probojovaly a do Nového Jičína jely žákyně 9.třídy Valérie Hodurová a Markéta Kociánová.

• Okresní kolo chemické olympiády
V pondělí 5.března 2012 se Markéta Kociánová a Valérie Hodurová z 9.třídy zúčastnily chemické olympiády. Bohužel se nedostaly mezi šest úspěšných řešitelů. Z celého okresu se zúčastnilo pouze šestnáct žáků. Děkujeme děvčatům za účast v této těžké olympiádě.

• Okrskové kolo ve vybíjené „Preventan cup“
6. března 2012 žáci ze 4. a 5. třídy bojovali o umístění v okrskovém kole ve vybíjené základních škol, které se uskutečnilo v Novém Jičíně na Základní škole Jubilejní. Družstvo ve složení Agáta Osičková, Zuzka Malčíková, Adrian Kulišťák, Láďa Mikula, Michal Gazdoš, Nikola Bártlová, Marek Cabadaj, Robin Kouřil, Ondřej Novák, Jakub Zůbek, Jakub Gazda získalo 2. místo. Gratulujeme.

• Okresní kolo ve fyzikální olympiádě
I zde jsme měli své želízko v ohni. Nejlepším řešitelem školního kola se stal Michal Knápek z 8.ročníku.

• Biologická olympiáda
Do okresního kola biologické olympiády se z naší školy probojovala Valérie Hodurová a Honza Vlček.

• Zeměpisná olympiáda
Zde se nejlepším řešitelem stala a do okresního kola postoupila Silvie Vykydalová

• Matematický klokan ve škole
V pátek 16.3. soutěžili žáci naší školy v Matematickém klokanu 2012.
Žáci mohli získat maximálně 120 bodů. Za správnou odpověď mohli získat 3,4 nebo 5 bodů. Za špatnou odpověď se jeden bod odčítal a za nezodpovězené otázky body neztráceli. Do soutěže vstupovali s 24 body. V první kategorii Cvrček soutěžili žáci 1.,2. a 3.třídy. Na prvních místech se umístili Sokolová Lenka 55 bodů, Madurová Amálie 50 bodů (obě z třetí třídy), Pavlík Jakub 49 bodů z druhé třídy a stejný počet bodů měla i Simona Pokusiňská z třetí třídy. 
V kategorii Klokánek soutěžili čtvrťáci a páťáci. První tři místa obsadili páťáci Gazda Jakub a Martin Palla 83 bodů, Marie Kubrická 72 bodů a Patrik Černý 71 bodů. Z naší třídy měla Zuzka Malčíková 60 bodů, Svaťka Bělunková 57 bodů Agáta Osičková a Adam Kuráň 54 bodů. 
Šesťáci a sedmáci měli svoji kategorii. Sedmáci Michaela Křivánková měla 78 bodů, Pavlína Potomáková 71 bodů a Jan Balo 69 bodů.
Kategorie Kadet pro osmáky a deváťáky skončila takto: deváťáci Hodurová Valerie 62 bodů, Ruml František 55 bodů a Lucka Janýšková a Michal Knápek z osmé třídy měli 50 bodů. 

• Přehled vítězů ve školním kole soutěže "Finanční gramotnost"
1. Pavel Kuráň (8)
2. Michal Knápek (8) 
3. Valerie Hodurová (9) 
První tři řešitelé postupují do okresního kola, které se uskuteční v dubnu 2012.

• Olympiáda v českém jazyce
Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla Olympiáda v jazyce českém. Do okresního kola postoupili vítězové školního kola Valerie Hodurová a Markéta Kocianová (9.ročník). 

• Florbal
14. března se družstvo ve složení Ondřej Horák, Adam Zavacký, David Šimíček, Tomáš Bartla, Martin Palla, Štěpán Turský, Petr Hub, David Janáček, Michal Kopecký, Rosťa a Honza Hájkovi zúčastnili oblastního kola ve florbalu – Street hockey. Za soupeře měli žáky hokejové třídy a postupují do předkola, které se uskuteční 13. dubna na naší škole. Utkáme se s týmem ze ZŠ Dlouhá Nový Jičín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V okreskovém kole halové kopané v Odrách 26.1. získali naši žáci pěkné 3.místo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve výtvarné soutěži „Be creative for future“, kterou organizovala střední škole EDUCA zvítězila v kategorii „graffiti“ žákyně 9.ročníku
Valérie Hodurová

!!Blahopřejeme!!

Naše úspěchy v roce 2010/2011

V lednu jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační soutěže. Děti si s chutí zarecitovaly a zasoutěžily a odnesly si velmi pěkné ceny. A jak to dopadlo?
V nejmladší kategorii zvítězil Ondřej Dočkálek, ve druhé kategorii byla nejlepší Nela Raffaiová a ve třetí kategorii nejlépe recitoval Michal Sedlář. V kategorii na druhém stupni školy nejlépe recitovala Marie Balová. Pět žáků bylo přihlášeno do okresního kola recitační soutěže, která proběhne v březnu. Držíme palce!!
!!!!! Všem vítězům blahopřejeme.!!!!!!!!

Ve škole proběhlo v prosinci školní kolo Dějepisné olympiády. Z osmého ročníku se do okresního kola probojovala Valérie Hodurová a umístila se na velmi pěkném 23. místě. Při celkovém počtu 53 soutěžících a velmi těžké tématu ( historie nemocí) je to opravdu velmi pěkné umístění. Gratulujeme !!!!!!!!!!!

Naši žáci se také zapojují do soutěží matematických. V matematické olympiádě žáků 9.ročníku byly nejúspěšnější ve školním kole Kristýna Hofrová a Markéta Kubrická. Obě se zúčastnily okresního kola a Kritýna Hofrová si vybojovala krásné 6.místo. A to je v tak těžké soutěži jistě velký úspěch. Gratulujeme!!

Naše úspěchy ve školním roce 2009/2010

V okresním kole soutěže "Finanční gramotnost" získalo 3.místo družstvo ve složení:
1 Koláčková Veronika 
3 Zagorová Miroslava 
4 Kopecký Michal 

Michaela Kubrická ( 9.ročník) – získala 1. místo v okresním kole Biologické olympiády, 5. místo v krajském kole

Kristýna Hofrová ( 8.ročník) – byla úspěšná jak v matematické olympiádě, tak ve fyzikální olympiádě. V matematické obsadila 5.místo, ve fyzice dokonce 4.místo.

Družstvo žáků 4.-5. ročníku získalo ve vybíjené v okrskovém kole 3.místo

V okreskovém kole Dopravní soutěže zvítězilo naše družstvo a získalo 1.místo, v okresním kole obsadili 4. místo. V družstvu soutěžili Silvie Vykydalová, Klára Turská, Jan Vlček a Jan Szabó.

!!!!!!!!!!!! Všem jmenovaným gratulujeme !!!!!!!!!!!!!!

V lednu jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační soutěže. Děti si s chutí zarecitovaly a zasoutěžily a odnesly si velmi pěkné ceny. A jak to dopadlo?
V nejmladší kategorii zvítězila Pavlína Černá, ve druhé kategorii byla nejlepší Ivana Bělunková a ve třetí kategorii nejlépe recitoval Jiří Hodura.
!!!!! Všem vítězům blahopřejeme.!!!!!!!!

Ve škole proběhlo v prosinci školní kolo Dějepisné olympiády. Z devátého ročníku se do okresního kola probojovala děvčata Michaela Kubrická a Veronika Podzemná. Míša se umístila na velmi pěkném 10 místě. Při celkovém počtu 43 soutěžících je to opravdu velmi pěkné umístění. Gratulujeme !!!!!!!!!!!

Na sklonku školního roku vypsalo občanské sdružení Klub ekologické výchovy celostátní soutěž ekologických aktivitách. Jelikož se jimi zabýváme, přihlásili jsme se. A jaké bylo naše překvapení, když jsme byli pozváni na slavnostní předání titulu ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE I.STUPNĚ. Diplom jsme si převzali v Praze na Ministerstvu školství. Ze získaného ocenění máme radost a doufáme, že propůjčený titul za 3 roky opět obhájíme.

· Přehled vítězů ve školním kole soutěže Matematický klokan 2010

Kategorie Klokánek 
1. Balo Jan 71 bodů
2. Turská Klára 67 bodů
3. Vykydalová Silvie 64 bodů

Kategorie Benjamín
1. Hodurová Valérie 71 bodů
2. Knápek Michal 54 bodů
3. Balová Marie 52 bodů

Kategorie Kadet
1. – 4.místo Kubrická Michaela 65 bodů
                  Nguyen Michal
                  Špíšek Pavel
                  Zagorová Miroslava

· V okresním kole fyzikální olympiády získala krásné 5.místo žákyně 8.ročníku
Kristýna Hofrová

Blahopřejeme!!!!!!!

· Přehled vítězů ve školním kole soutěže "Finanční gramotnost"

1 Koláčková Veronika (9) 11bodů 569 sekund
2 Štepánová Veronika (9) 9 bodů 824
3 Zagorová Miroslava (8) 8 bodů 325 
4 Kopecký Michal (7) 8 bodů 339 
5 Kubrická Markéta (8) 8 bodů 393 
6 Špíšek Pavel (8) 8 bodů 481 

První tři řešitelé postupují do okresního kola. !!!!!!!!!Gratulujeme !!!!!!!!!

Úspěchy školního roku 2008/ 2009

V soutěži Biologická olympiáda získala v okresním kole krásné 2. místo žákyně 8.ročníku Michaela Kubrická.
V krajském kole získala velmi pěkné 10 místo
!!!!!!!!!!!!Gratulujeme!!!!!!!!!!!

V okresním kole Archimediády získala pěkné 7.místo žákyně 7.ročníku Kristýna Hofrová

Naše škola obhájila také v tomto školním roce 1.místo ve sběru vršků z PET lahví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žijeme ekologicky?

Dne 3.11.2008 převzala ředitelka školy z rukou náměstkyně hejtmana PhDr. Jaroslavy Wenigerové referenční list Ekologická škola Moravskoslezského kraje.

Vyhráli jsme!!!!!

Za školní rok 2007/2008 jsme získali první místo za sběr víček z PET lahví v Moravskoslezském kraji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspěšný florbal
V sobotu se naši žáci florbalového kroužku zúčastnili turnaje ve florbale, který se konal v Bernarticích nad Odrou. Pod vedením pana Joury se utkali s 8 dalšími týmy. Předvedli, že to s florbalem umí a v celém turnaji zvítězili. Diplom za první místo a celý koš dobrot všechny jistě potěšil. Děkujeme panu Jourovi za precizní přípravu, ale hlavně za soustavnou práci pro žáky. Sportu není nikdy dost a když se do vedení kroužků zapojí rodiče, jsme jim za to velice vděčni. Tak děkujeme a gratulujeme.                                      ( Mgr. Ivana Machýčková)

V okresním kole Matematické olympiády se stala úspěšnou řešitelkou Kateřina Jeřábková z 9.ročníku. Postoupila do krajského kola,  kde se stala také úspěšnou řešitelkou.

V okrskovém kole Basketbalu získalo naše družstvo (chlapci 8. a 9.ročník) 2.místo a postupuje do okresního kola. Držíme palce!!

V okresním kole Mc Donalds Cupu získalo naše družstvo (smíšené družstvo 4.a 5.ročník) krásné 4. místo.

V okresním kole Minikopané získalo naše družstvo (chlapci 8.a9.ročník) také 4.místo v okresním kole.

!!!! BLAHOPŘEJEME !!!!

 

Turnaj v košíkové na Horní Bečvě 
Dne 21.4. 2006 se naše škola zúčastnila povelikonočního turnaje v košíkové smíšených družstev 6. – 9. ročníků na Horní Bečvě. Na tento turnaj se žáci poctivě připravovali 3 měsíce dopředu a na hře to bylo znát. Svedli tvrdé boje s družstvy Horní Bečvy, Vsetína a Rožnova p. Radhoštěm. V posledním souboji o první místo nám už docházeli síly, a tak jsme se nakonec umístily na krásném druhém místě. 
Všem žákům patří velká pochvala za vzornou reprezentaci školy a za vzorné chování během
celého dne. 
Složení družstva : Bajer Martin – kapitán, Vavřík Tomáš, Kašpar Patrik a Jakub, Špíšek Pavel ( benjamím družstva ), Turský Marcel, Kubrický Jakub, Vašek Lukáš, Omaníková Adéla, Bartoňová Denisa,Wimmerová Radka, Sztefková Zuzka, Vrbinčíková Katka, Prušek Michal.
(Mgr. Horňáčková, trenérka družstva)

Dopravní soutěž
V dubnu, v rámci měsíce bezpečnosti, organizujeme každoročně školní kolo dopravní soutěže. Tato soutěž se skládá ze dvou částí: dopravní test a jízda zručnosti. Dopravní test si napíší všichni žáci školy od 4.ročníku. Právě ve čtvrtém ročníku probíhá od měsíce ledna dopravní kurz, ve kterém se žáci mimo vyučování setkávají a učí se zásadám bezpečného chování na silnici. 
V pondělí 24.4. proběhla před školou jízda zručnosti. Žáci absolvovali celkem 8 úkolů při jízdě na kole. Ze 4.až 6..ročníku se zúčastnilo 16 žáků, ze 7.a 8.ročníku pouze 7 žáků. A jak to dopadlo?
V první kategorii zvítězili Pavel Špíšek, Michaela Kubrická a Ondřej Navrátil. Ve druhé kategorii se na prvních místech umístili: Svatopluk Kubrický, Jakub Holuša a Jakub Kubrický. Blahopřejeme vítězům a děkujeme organizátorům – paní učitelce Štěpánové a Heiníkové. 

Soutěžili jsme:
V okresním kole Zeměpisné olympiády získal pěkné 7.místo
Martin Špíšek z 8.ročníku

!!!! BLAHOPŘEJEME !!!!

V okresním finále turnaje ve stolním tenisu, který se konal 21.12.2005 v Příboře získal Martin Nguyen z 8.třídy 
3.místo
!!!!!!!Blahopřejeme!!!!!!!

Vánoční laťka 2005 22.12.2005
1.místo Ivo Horák 157 cm
2.místo Michal Prušek 155 cm
3.místo Michal Bátrla 153 cm

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 22.12.2005
1.místo Martin Nguyen
2.místo Jakub Kašpar
3.místo Tomáš Vavřík

Blahopřejeme Michalu Koláčkovi, který se umístil na 3.místě v kategorii mateřských škol v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.Přejeme mu, aby mu malování a kreslení přinášelo radost. Děti a zaměstnanci MŠ Kunín

V okresním kole myslivecké soutěže „O zlatou srnčí trofej“ získal 2.místo žák 7.ročníku Svatopluk Kubrický a v soutěži družstev získalo družstvo ve složení Radka Wimmerová, Svatopluk Kubrický a Jaroslav Valchář pěkné 4.místo. BLAHOPŘEJEME!!!!!

Na soutěži FANTAZIE získala krásné 2. místo žákyně Michaela Gilarová 1.třídy.


V okresním kole Zeměpisné olympiády získal druhé místo žák 7.ročníku Martin Špíšek. Zároveň postupuje do krajského kola, které se koná v Ostravě 13.dubna.

Gratulujeme!!!!!!!!!

V okresním kole Matematické olympiády pro 5. Ročník získala žákyně Darinka Horáková 2.místo ( zúčastnilo se 33 žáků z 12 ZŠ a pouze 3 řešitelé byli úspěšní).

!!! Gratulujeme !!!


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou