naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

projekt


Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách 

Díky podpoře svých členů, rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy. 

“Věříme, že aktivní účast občanů na dění ve společnosti je klíčová pro každou stabilní demokracii. Proto je naším cílem podpořit aktivní účast dětí, jejich rodičů a dalších obačnů ve veřejném životě, a tím i posílení důvěry mezi lidmi a představiteli veřejné správy“, uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR. Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře. 

Podrobnější informace můžete najít také zde https://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/
https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

Americká obchodní komora v ČR je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou)
ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín 
Udělený grant: 60 000 Kč
V rámci projektu škola vybuduje zahradu před školou, která bude využívána nejen žáky školy, ale i menšími dětmi, rodiči, turisty, apod. Projekt je připraven žáky 6. třídy, na jeho realizaci budou pracovat i další žáci, učitelé, místní obyvatelé a zástupci obce. Rozpočet bude zejména využit na úpravy povrchu, rostliny a venkovní nábytek. 

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách 

Zahrada poznání 
Před školou jsme upravili a zútulnili část školní zahrady. Na tento projekt jsme získali finance od Americké obchodní komory jako dar. Podmínkou bylo napsat projekt v anglickém jazyce, zapojit do realizace žáky školy, veřejnost a potom natočit anglické video. Nyní žáci vysejí do prostoru pro louku květinovou louku, na které rozkvetou zapomenuté luční květiny, dále vysadí travinový a květinový záhon a připraví informační tabuli o rostlinách a Sluneční soustavě, kterou představují kameny zde umístěné. Těšíme se, až nám květiny na jaře rozkvetou. Fotografie si můžete prohlédnout v sekci s fotografiemi. 


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou