naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

projekt


Projekt Badatelé

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu BADATELÉ.CZ, v rámci kterého se žáci učí badatelskou metodou. Badatelsky orientované vyučování (z angl. IBSE - Inquiry Based Science Education) se čím dál častěji objevuje v souvislosti s tím, jak zvýšit úspěšnost žáků ČR v mezinárodním měřítku. Jde o projekt, jehož organizátorem je Sdružení Tereza z Prahy a v letošním roce je v něm zapojeno 15 základních škol z celé republiky a čtyři vysoké školy – UK Praha, MU Brno, Technická univerzita Liberec a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
Některé školy se zapojily do tvorby výukových lekcí pro žáky a nyní probíhá druhá fáze tohoto projektu – ověření těchto materiálů ve výuce. 
V naší škole se do projektu zapojila osmá třída. Žáci se v hodinách fyziky učí analyzovat problém, tvořit otázky a hypotézu, plánovat a provádět výzkum, experiment nebo výpočet, interpretovat data a nakonec prezentovat své výsledky. 
V první lekci pátrali žáci po tajemném Black Smoke. Zjistili, že jeho následky na zdraví jsou opravdu alarmující, Vždyť vzdušnou čarou jsme od nejpostiženějších oblastí opravdu kousek.
Ve druhé lekci se žáci zamýšleli nad funkcí zraku. Propojili učivo přírodopisu a fyziky a v několika pokusech si sami ověřili, jak lidské oko funguje. Prověřili si své vidění do dálky, vidění nablízko, ostrost zraku, barevné vidění, prostorové vidění a funkci slepé skvrny. Myslím, že žáky tato práce nejen bavila a rozšířila jejich informace o zraku, ale především se opět zdokonalili ve tvorbě otázek a hypotéz.
Jedním z cílů projektu je vznik sady metodických materiálů zahrnujících pracovní listy a úlohy pro žáky 1. a 2. stupně, rozšiřující materiály pro interaktivní tabule, metodika pro pedagogy, jak s materiály pracovat a také metodika badatelsky orientovaného učení pro pedagogy a návod pro sestavení vlastní výukové hodiny. Následně budou tyto materiály volně distribuovány pro pedagogy celé ČR.
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou