naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

projekt


Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové výukové metody CZ.1.10/4.1.00/02.00615

Projekt s názvem „Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové výukové metody“ má za cíl modernizaci učeben a prostor v Základní škole Kunín tak, aby byly v souladu s novými a progresivními výukovými metodami. Modernizace má zájem reflektovat vytvoření nových vzdělávacích modelů, které budou plně využívat nové metody výchovy a vzdělávání žáků a také přispěje k rozšíření vzdělávacích možností pro širokou veřejnost včetně handicapovaných osob.

Obsahem projektu je modernizaci či zbudování čtyř učeben:
Multimediální učebna – v učebně bude instalován nový rozvod nízkonapěťových sítí, bude rekonstruována podlaha a dojde k vybavení moderním interaktivním lavicovým systémem a novými prvky výuky (interaktivní tabule, dataprojektor, server, vizualizér)
Jazyková laboratoř – v učebně, kde dochází k výuce jazyků, bude nainstalován moderní systém pro výuku a to především interaktivní tabule, sluchátkový systém, lavicový systém a dataprojektor. Výrazně se tak zvýší potenciál učebny a zlepší se systém celé výuky.
PC učebna – bude taktéž modernizovaná pomocí nových rozvodů sítí ve zdech učebny, kompletního nábytku pro učitele i žáky a hardwarového vybavení – PC stanice, monitory, interaktivní tabule, diaprojektor, multifunkční zařízení a tablet, který bude významnou pomůckou především pro handicapované uživatele.
Čítárna a studovna – základní škola získá také novou učebnu, která vznikne předělením jedné z místnosti a bude využívána především jako čítárna a studovna. Bude zde pořízena PC stanice a multifunkční zařízení.

Nedílnou součástí celé modernizace je také vybudování výtahu v prostorách školy, čímž budou veškeré prostory a kapacity školy přístupné každému uživateli a škola tak bude připravena pro provoz i pro osoby s omezením pohybu či orientace.

Realizace všech těchto aktivit je plánována na prázdninové měsíce 07/2010 – 08/2010. K ukončení projektu pak dojde v měsíci září 2010.

Cílem vzniku těchto odborných učeben je vytvořit moderní výukový proces, který v okrese Nový Jičín není obvyklý a který by pokrýval potřeby obyvatel okresu.

Projekt počítá s využitím této modernizované výuky zejména pro žáky ZŠ a děti MŠ, které budou mít v rámci budovy ZŠ zřízenu novou třídu. Dále budou nově poskytovány kurzy pro širokou veřejnost, které jsou také v lokalitě velmi žádané.

Žadatelem projektu je obec Kunín - provozovatelem ZŠ Kunín.


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou