naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kdo pečuje o děti

 


Ve školním roce 2018/2019 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková
, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová, zástupce ředitele
Mgr. Aneta Žvaková, učitelka na II.stupni
Mgr. Iveta Csibová, učitelka na I.stupni
Mgr. Alžběta Simertová, učitelka na II.stupni
Mgr. Simona Karlíková, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na I.stupni
Mgr. Alena Piecková, učitelka na I.stupni
Mgr. Kristýna Richterová, učitelka na II.stupni
Bc.    Veronika Macháčová, učitelka na II.stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, učitelka na I.stupni
Mgr. Dagmar Šťastná, učitelka na I.stupni
Mgr. Petra Šrubařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Tomáš Valentík, učitel na II.stupni
Mgr. Jana Žáková, učitelka na I.stupni
Mgr. Marcela Žídková, učitelka na II.stupni

Mgr. Ivana Daňková, učitelka na II.stupni, speciální pedagog

Paní Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD
Lucie Štanclová asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Zdenka Veselá, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 
Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Mgr. Adéla Dubská, asistent pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Tomáš Valentík
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Dyslektická asistentka: Mgr. Iveta Csibová, Mgr. Dagmar Šafárová, Mgr. Alena Piecková
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná
, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, učitelka MŠ
Paní Vlasta Holišová, učitelka MŠ
Paní Zuzana Hývnarová, učitelka MŠ
Paní Markéta Šislerová, učitelka MŠ
Mgr. Markéta Schrammová, učitelka MŠ
Bc. Lenka Mičulková, učitelka MŠ
Paní Andrea Macháčová, učitelka MŠ
Paní Jana Pastorková, školnice MŠ

Pan Miroslav Šimeček, údržbář
Paní Hana Sváková, školnice
Paní Naděžda Kozáková, uklízečka
Paní Eva Kačírková, účetní
Paní Helena Konečná, vedoucí školní jídelny
Paní Lenka Šislerová, pracovnice provozu MŠ
Paní Ludmila Bělunková, pracovnice provozu MŠ
Paní Naděžda Brišová, kuchařka
Paní Lenka Omaníková, kuchařka MŠ
Paní Dagmar Malčíková, kuchařka Z
Š


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou

Sluníčka a Berušky
na zámku v Kuníně

Zahradní slavnost – dětský den

Vycházka na zmrzlinu

Jízda na koloběžkách

Tabla našich letošních předškoláků – letos na téma Letíme do školy

Rybičky a Žabičky
na zámku

Májové vystoupení

Den matek ve 3.třídě

Divadlo v rybičkách

Čím bychom mohli být?

Besídka v rybičkách

Štafetový pohár

Minifotbal

Odpoledne s mámou
ve třídě Sluníček

Besídka

Odpoledne s mámou
v žabičkách

Čarodějné spaní
ve škole

Žabičky v Beskydském divadle

Den Země

Odpoledne s babi
a dědou v Žabičkách

Velikonoční týden

Street hockey – finále

Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Prarodiče v rybičkách

Odpoledne s prarodiči

Kouzelnické dopoledne
v MŠ

Malý architekt v MŠ

Vycházka s Morenou

Návštěva v Beskydském divadle

Školní družina
v obecní knihovně

Rybičky – dílna s rodiči

Dílna s rodiči
u Žabiček

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině