naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kdo pečuje o děti

 


Ve školním roce 2018/2019 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková
, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová, zástupce ředitele
Mgr. Aneta Žvaková, učitelka na II.stupni
Mgr. Iveta Csibová, učitelka na I.stupni
Mgr. Alžběta Simertová, učitelka na II.stupni
Mgr. Simona Karlíková, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na I.stupni
Mgr. Alena Piecková, učitelka na I.stupni
Mgr. Kristýna Richterová, učitelka na II.stupni
Bc.    Veronika Macháčová, učitelka na II.stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, učitelka na I.stupni
Mgr. Dagmar Šťastná, učitelka na I.stupni
Mgr. Petra Šrubařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Tomáš Valentík, učitel na II.stupni
Mgr. Jana Žáková, učitelka na I.stupni
Mgr. Marcela Žídková, učitelka na II.stupni

Mgr. Ivana Daňková, učitelka na II.stupni, speciální pedagog

Paní Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD
Lucie Štanclová asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Zdenka Veselá, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 
Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Mgr. Adéla Dubská, asistent pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Tomáš Valentík
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Dyslektická asistentka: Mgr. Iveta Csibová, Mgr. Dagmar Šafárová, Mgr. Alena Piecková
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná
, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, učitelka MŠ
Paní Vlasta Holišová, učitelka MŠ
Paní Zuzana Hývnarová, učitelka MŠ
Paní Markéta Šislerová, učitelka MŠ
Mgr. Markéta Schrammová, učitelka MŠ
Bc. Lenka Mičulková, učitelka MŠ
Paní Andrea Macháčová, učitelka MŠ
Paní Jana Pastorková, školnice MŠ

Pan Miroslav Šimeček, údržbář
Paní Hana Sváková, školnice
Paní Naděžda Kozáková, uklízečka
Paní Eva Kačírková, účetní
Paní Helena Konečná, vedoucí školní jídelny
Paní Lenka Šislerová, pracovnice provozu MŠ
Paní Ludmila Bělunková, pracovnice provozu MŠ
Paní Naděžda Brišová, kuchařka
Paní Lenka Omaníková, kuchařka MŠ
Paní Dagmar Malčíková, kuchařka Z
Š


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině
 
Turnaj ve florbale, 
první stupeň

Svačinka 5.třídy

Halloweenské dopoledne s rodiči

Osudové osmičky
na výstavě v NJ

Halloween u Žabiček

Školní družina
v obecní knihovně

Živá vlajka ČR
a výsadba stromu svobody

Projektový den 100 let vzniku Československa

Sázíme kdouloň obecnou – projekt 72 hodin

Erasmus days Nový Jičín 12.10. a žáci 9. ročníku

Podzimní mandaly

Exkurze do moštárny

Projekt "Máme rádi zvířata" v Žabičkách

Program
„Zdravá 5 v MŠ“

Podzimní dílna
s rodiči u Žabiček

Podzimní dílna
u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Ekovýlet 27.9.2018

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekobeseda ve školní družině

Beseda Ekotýmu ZŠ
u Žabiček

Beseda s paní starostkou

Výukové dopoledne
v dinoparku

Sluníčka se učila
v dinoparku

Školka na dopravní
akci policie v ZŠ

Akce dopravní policie

Výukové dopoledne
MŠ v dinoparku

Biologicko zeměpisná vycházka

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči