naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kdo pečuje o děti


Ve školním roce 2019/2020 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková
, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová, zástupce ředitele
Mgr. Darina Drozdová, učitelka na II.stupni
Mgr. Iveta Csibová, učitelka na I.stupni
Bc.   Veronika Nachmilnerová, učitelka na II.stupni
Mgr. Simona Karlíková, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na I.stupni
Mgr. Alena Piecková, učitelka na I.stupni
Mgr. Kristýna Richterová, učitelka na II.stupni
Bc.   Veronika Macháčová, učitelka na II.stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, učitelka na I.stupni
Mgr. Eva Kuchařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Petra Šrubařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Tomáš Valentík, učitel na II.stupni
Mgr. Jana Žáková, učitelka na I.stupni
Mgr. Marcela Žídková, učitelka na II.stupni
Mgr. Zdenka Veselá, učitelka na I. a II.stupni
Mgr. Ivana Daňková, učitelka na II.stupni, speciální pedagog

Kateřina Kocmichová
, vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Ivana Onderková – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Tereza Kabeláčová -  vychovatelka ŠD

Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Lenka Labounková, asistentka pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Tomáš Valentík
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná
, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, učitelka MŠ
Vlasta Holišová, učitelka MŠ
Barbora Matlochová, učitelka MŠ
Libuše Pelcová, učitelka MŠ
Karolína Hanzelková, učitelka MŠ
Bc. Lenka Mičulková, učitelka MŠ
Adriana Ličková, učitelka MŠ
Jana Pastorková, školnice MŠ

Miroslav Šimeček, údržbář
Hana Sváková, školnice
Naděžda Kozáková, uklízečka
Eva Kačírková, účetní
Helena Konečná, vedoucí školní jídelny
Lenka Šislerová, sekretářka, pracovnice provozu  
Ludmila Bělunková, pracovnice provozu MŠ

Petra Zůbková, pracovnice provozu MŠ
Naděžda Brišová, kuchařka ZŠ
Lenka Omaníková, kuchařka MŠ
Dagmar Malčíková, kuchařka ZŠ


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou