naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kroužky

 

Přehled kroužků pro školní rok 2018/2019
Číslo kroužek Určeno Den Hodina vedoucí  Kč/šk.rok
1 Sportovní */ŠD 1. - 5. třída pondělí 14.00 - 14.45 L. Štanclová 100,00 Kč
2 Pletení z papíru 1. - 9. třída úterý 12.30 - 13.30 D. Šťastná 100,00 Kč
3 Taneční 1. - 9. třída úterý 14.00 - 14.45 K. Kocmichová 100,00 Kč
4 Keramika 1. - 9. třída úterý 14.00 - 15.30 J. Ožanová 400,00 Kč
5 Logik (logic. a deskové hry) 3. -5. třída úterý 12.45 - 13.30 D. Šafárová 100,00 Kč
6 Dramatický 4. - 9. třída úterý 13.45 - 15.00 I. Csibová 100,00 Kč
7 Cvičení z Čj a M 9. třída středa 13.45 - 15.15 A. Žvaková
P. Šrubařová
100,00 Kč
8 Projekty v AJ (e - Twinning) 6. - 9. třída středa 13.30 - 14.30 S. Karlíková/
 
J. Omaníková
100,00 Kč
9 Gymnastika 4. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 T. Valentík 100,00 Kč
10 Doved.ruce *ŠD 1. - 5. třída středa 15.00 - 15.45 Z. Veselá 100,00 Kč
11 Loutkové divad. 1. - 3. třída středa 12.45 - 13.30 A. Piecková 100,00 Kč
12 Sborový zpěv 5. - 9. třída čtvrtek  13.45 - 14.45 A. Žvaková 100,00 Kč
13 Florbal 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 T. Valentík 100,00 Kč
14 Psaní deseti 5. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.30  P. Šrubařová 100, 00 Kč
15 Keramika 1. - 9. třída čtvrtek  13.00 -  14.00 (1.st.)         13.30 -  15.00 (2. st.) S. Karlíková 400,00 Kč
16 Zobcová flétna pokročilí dle domluvy dle domluvy J. Žáková 100,00 Kč
17 Školní časopis 6. - 9. třída dle domluvy dle domluvy A. Simertová 100,00 Kč
* Žáci navštěvující ŠD za tento kroužek neplatí. 
Na každý kroužek je nutno vyplnit samostatnou přihlášku a odevzdat nejpozději
do pátku 21. 9. 2018 třídním učitelům.
Úhrada kroužků bude jednorázově na celý školní rok, pouze v případě keramického kroužku lze platbu provést pololetně, u vedoucích jednotlivých kroužků do 19. 10. 2018. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 1. 10. 2018.

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou

Sluníčka a Berušky
na zámku v Kuníně

Zahradní slavnost – dětský den

Vycházka na zmrzlinu

Jízda na koloběžkách

Tabla našich letošních předškoláků – letos na téma Letíme do školy

Rybičky a Žabičky
na zámku

Májové vystoupení

Den matek ve 3.třídě

Divadlo v rybičkách

Čím bychom mohli být?

Besídka v rybičkách

Štafetový pohár

Minifotbal

Odpoledne s mámou
ve třídě Sluníček

Besídka

Odpoledne s mámou
v žabičkách

Čarodějné spaní
ve škole

Žabičky v Beskydském divadle

Den Země

Odpoledne s babi
a dědou v Žabičkách

Velikonoční týden

Street hockey – finále

Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Prarodiče v rybičkách

Odpoledne s prarodiči

Kouzelnické dopoledne
v MŠ

Malý architekt v MŠ

Vycházka s Morenou

Návštěva v Beskydském divadle

Školní družina
v obecní knihovně

Rybičky – dílna s rodiči

Dílna s rodiči
u Žabiček

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině