naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kontakty


adresa ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Kunín,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Kunín 346 
742 53

 

telefon
556 749 714 skypec2c://r/204556 749 714 skypec2c://r/204556 749 714  

mobil 734 615 922
556 712 737
skypec2c://r/204556 712 737 skypec2c://r/204556 712 737 ( účetní)
556 749 020
skypec2c://r/204556 749 020 skypec2c://r/204556 749 020 ( školní jídelna)  

e-mail
machyckova@zskunin.cz  


datová schránka

9m7mesv

 
kontakt na pedagogy
příjmení(bez diakritiky)@zskunin.cz

adresa MŠ
Základní škola a Mateřská škola Kunín,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Zařízení MŠ
Kunín 184
742 53

 

telefon
556 749 325 skypec2c://r/204556 749 325 skypec2c://r/204556 749 325, 722 512 099

MŠ v ZŠ 556 749 738 skypec2c://r/204556 749 738

MŠ Rybičky 730 172 400 skypec2c://r/204730 172 400

e-mail
stastna.renat@zskunin.cz

 

IČO
709 875 13

 

RED IZO školy
600138119

Kdy nás můžete navštívit?
Konzultační hodiny ředitele školy:                        Pondělí 14.00 – 15.00 h
Externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme
Vám doporučí náš výchovný poradce,                         tel. 556 749 714
skypec2c://r/204 556 749 714 skypec2c://r/204 556 749 714.

Konzultační hodiny výchovného poradce:
           Čtvrtek 14.15 – 15.00 h
Konzultační hodiny metodika prevence:              Pondělí 13.45 – 14.45 h

Setkávání rodičů a pedagogických pracovníků: 1. Třídní schůzky (září, březen)
                                                                            2. Konzultace (prosinec,květen)
                                                                            3. Po telefonické domluvě:denně 
                                                                                od 13.00 – 15.00 h

platby v organizaci

lze provádět bezhotovostním stykem:

Číslo účtu ZŠ a MŠ Kunín: 1772449339/0800

Číslo inkasního účtu pro školní jídelnu: ZŠ 0100051761/0800
                                                              MŠ 0101047481/0800

Možnosti plateb:
    Trvalý příkaz k úhradě ( Jedná se o platby: úplata za předškolní vzdělávání 
      měsíčně 350,- Kč, úhrada ŠD měsíčně 100,- Kč)

-    Příkaz k úhradě ( jedná se o jednorázové platby: úhrada kroužků, jednorázovým příkazem
     můžete provést úhradu za školné MŠ a ŠD i na několik měsíců dopředu)

Souhlas s inkasem z účtu ( jedná se o úhradu stravného) – viz. čísla inkasních účtů

U všech příkazů uveďte v kolonce zpráva pro příjemce jméno dítěte a za co je platba prováděna. Děkujeme.


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou