naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školy – Základní školy a Mateřské školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.

      Učitelé a žáci ZŠ Kunín                                           pokračování...

Modernizace výuky na ZŠ Kunín

Badatelé

aktuality a pozvánky

Zápis do ZŠ 2020

Kritéria pro přijímání dětí ZŠ 2020

Desatero pro rodiče

Žádost o přijetí do 1.třídy 2020

Zápisní list k zápisu do 1.třídy

Žádost o odklad

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

Koronavirus otázky a odpovědi pro malé školáky

Rozvoz hotových jídel a nápojů


Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele a vedení školy je zařízení mateřská škola od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 


Žádosti o Ošetřovné posílejte na machyckova@zskunin.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo), potvrzení obdržíte elektronicky. 

Mgr. Ivana Machýčková


Mimořádné opatření

KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ
K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 

Vážení rodiče, 
v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě sdělujeme, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie: 
V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme ředitele škol a školských zařízení o realizaci a důsledné dodržování následujících doporučení pro školy a školská zařízení na území Moravskoslezského kraje: 
Apelujeme na nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Tato nepřítomnost bude ze strany školy omluvena.
Děkuji za pochopení.  

Ředitelka školy.


Připravujeme v základní škole
10.2. Beskydské divadlo v NJ 1.-3.r.
18.2. Dějepisná exkurze – Polsko Osvětim – 8.-9.r.
21.2. Bruslení v Novém Jičíně
21.2. Obecní a školní ples
25.2. A. Dudek show ve školní družině
26.2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády
28.2. Školní vysílání 7. B 
29.2. Maškarní karneval pro děti 
2.3. – 6.3. Jarní prázdniny
12.3. Den otevřených dveří 
26.3. Schůzka s rodiči předškoláků v ZŠ
Sdružení rodičů při ZŠ Kunín hledá šikovné žákyně, které umí nějaké ruční práce (nebo jejich maminky, babičky, tety) pro prodej těchto výrobků v sobotu 30.11.2019 na Mikulášském odpoledni. 
Bližší informace u Markéty Kuběnové nebo u ředitelky školy. 


Inzerát – kuchař(ka)
ZŠ a MŠ Kunín přijme od 1.1.2020 kuchaře – kuchařku do školní kuchyně při ZŠ. Požadujeme vyučení v oboru a chuť zdravě a chutně vařit. Své životopisy zasílejte do 23.10.2019 na adresu machyckova@zskunin.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy, tel. 556 749 714.


NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ
Od 1.9. 2019 dojde k navýšení ceny obědů
 pro žáky ZŠ dle věkových kategorií viz níže.

7-10 let        22,-Kč
11-14 let       24,-Kč
nad 15 let      26,-KčPomůcky a potřeby pro prvňáčky


Letní škola - informace a přihláška

Informace pro rodiče prvňáčků - pro školní rok 2019 - 2020

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2019


Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání od 1.9.2019

Video - Lyžařský výcvikový kurz 2019

Kampaň - obyčejné hrdinství – 15.4. – 19.4. – Přidáte se?


Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

GDPR ve školství – nové informace
V minulých dnech Úřad pro ochranu osobních údajů vydal několik upřesňujících odpovědí, které se týkají ochrany osobních údajů ve školství ZDE.
V nich se lze dočíst, že na některé případy není nutný souhlas od zákonných zástupců dětí.
Jelikož jsou souhlasy v naší škole rozdány, nebudeme je letos měnit a budeme postupovat v souladu s právní úpravou.

Děkuji za pochopení. Mgr. Ivana Machýčková

Tomáš Bíbrlík
Pověřenec pro GDPR
Mikroregion Odersko
Tel. +420 777 698 876


Naše PF


Vedení školy informuje:
• Prosíme a žádáme všechny, kteří přijíždějí ke škole autem, aby jezdili opatrně a pomalu. Buďte si vědomi toho, že kolem školy chodí děti a dbejte prosím na jejich bezpečnost!!!
• Vedení školy děkuje všem rodičům, kteří nám vyplnili dotazník o škole. Všechny Vaše podněty jsou velmi cenné a jistě se jimi budeme zabývat. Po zpracování dotazníků budete s jeho výsledky seznámeni. Jedná se o nepovinnou aktivitu školy, kdy prostřednictvím dotazníků pro žáky, rodiče, pedagogy a nepedagogické zaměstnance mapujeme situaci školy z pohledu všech zúčastněných, proto se tento dotazník jmenuje MAPA ŠKOLY. 
• Dále děkujeme všem občanům Kunína, kteří se zapojili do ankety o třídění odpadů v obci. Stále můžete odevzdávat své anketní lístky ve škole nebo na Obci Kunín do 15.3.2018. Děti zajímá Váš názor a s výsledky ankety budete seznámeni. 


Výsledky voleb do Rady školy

Jak jsme malovali zastávku

Bezpečné prázdniny – rady policie ČR

Komunikace s osobou s poruchou autistického spektra

KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

KS - Informační leták

KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

KS - Průkaz osoby s PAS

Prevence přenosu infekční žloutenky – doporučení hygieny

Hodnocení jídelníčku mateřské školy Krajskou hygienickou stanicí
Metodický pokyn ministerstva školství
k výskytu vší ve školách

Hodnocení ve Škole OnLine

Informace k aplikaci Škola OnLine

Internetové stránky splňují zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

kde nás najdete

náš Ekomaskot

práce žáků

práce žáků

Škola OnLine

e-strava

jídelní lístek

naše škola

M R K E V

Rodiče vítáni

Ovoce do škol

já + ty + my

naše škola

naše škola

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Plnění úkolu do TV :-)

Florbal 1.stupeň

Show Adolfa Dudka ve školní družině

Netradiční zimní olympiáda ve školní družin

Exkurze do Osvětimi v Polsku

Bruslení v Novém Jičíně

Street hockey

Dílna s rodiči u Rybiček

Florbal 1.stupeň

První vysvědčení

Recitační soutěž

Závodivé hry ve ŠD

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou