naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2019/2020


Exkurze do Osvětimi v Polsku

V úterý 18.2.2020 se žáci 8.tříd a 9.třídy zúčastnili dějepisné exkurze do památníku holokaustu v Osvětimi. 
Ráno v 6.15 hod. byli všichni žáci připraveni k odjezdu. V autobuse žákům průvodkyně cestovní kanceláře přiblížila historii druhé světové války, holokaustu a doplnila mnoho zajímavostí. Žáci 9. třídy nezůstali v hanbě a na otázky kladené paní průvodkyní správně odpověděli.
Po dvou hodinách cesty dorazil autobus do Osvětimi. V 9.00 hodin začala prohlídka první části exkurze – koncentrační tábor Auschwitz I. Žáci procházeli jednotlivé budovy, kde se nachází expozice, informační tabule a předměty jedné z nejsmutnějších částí dějin lidstva. Dvě paní průvodkyně v průběhu prohlídky obeznamovaly žáky s předměty a informovaly o místech a událostech, které se tam odehrály. 
V tento den byl v památníku velký počet návštěvníků. Jednotlivé skupiny musely při vstupech do budov čekat, než vyjde předchozí skupina. Byla to velká škoda. Jak potvrdili žáci, tato přeplněnost ubírala na hlubším prožití a procítění atmosféry památného místa. 
Prohlídka trvala 2 hodiny. Potom se žáci autobusem přesunuli (cca 3 min. cesty) do druhé části exkurze – do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau. Prohlídka trvala hodinu. Žáky při prohlídce doprovázel velmi silný studený vítr a místy i déšť. Počasí umocňovalo chmurnou atmosféru celého objektu.
V 13.00 hodin vyrazil autobus se žáky z Osvětimi a v 15.00 hodin exkurze skončila návratem do Kunína.

Mgr. Darina Drozdová
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Plnění úkolu do TV :-)

Florbal 1.stupeň

Show Adolfa Dudka ve školní družině

Netradiční zimní olympiáda ve školní družin

Exkurze do Osvětimi v Polsku

Bruslení v Novém Jičíně

Street hockey

Dílna s rodiči u Rybiček

Florbal 1.stupeň

První vysvědčení

Recitační soutěž

Závodivé hry ve ŠD

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou