naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - 2015/2016


Opravy v MŠ
Letní škola angličtiny
Vystoupení dramatického kroužku
Ekotým jede za Ekotýmem na Štramberk
Exkurze do planetária a Světa techniky v Ostravě
Branný den
Loutkové divadlo uvádí
Malování na chodník
Škola v přírodě
Dětský den – zahradní slavnost
Pasování na čtenáře
Výlet MŠ
Odpoledne s tátou
Odpoledne s mámou
Výlet do výcvikového střediska hasičů ve Frýdku Místku
Vycházka školní družiny k zámku
Odpoledne s tátou u Berušek
Odpoledne s mámou u Berušek
ODPOLEDNE S TÁTOU VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK
Maminčin den ve 3.A
Záchranář v MŠ Žabičky
Odpoledne s mámou ve třídě Žabiček
Den matek v zámeckém parku
Ovoce do škol – zábavný a poučný program
Dopravní soutěž – okrskové kolo
Štafetový pohár v Novém Jičíně
Jízda na koloběžkách v ŠD
Čarodějný den ve školní družině
BRIGÁDA RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Den Země - práce v okolí školy + tvorba rodokmenu Karla IV.
Odpoledne s Adolfem Dudkem
McDonald’s cup – semifinále
Velké finále v Ostravě
Studénecký slavíček
Právní odpovědnost dětí
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
PRACUJEME V MŠ S PÍSMENY A HLÁSKAMI, ČÍSLICEMI A ČÍSLY
Mateřská školka na vycházce
Beseda s hasiči
Fotbalový týden
Pocta českému dabingu 
Primární prevence s policií ČR
Školní kolo dopravní soutěže
Názvem Odpoledne s babičkou a dědou v žabičkách
Návštěva v místní knihovně
Velikonoce 2016 na 1. stupni školy
Čtvrťáci v archivu v Novém Jičíně
Odpoledne s babičkou a dědou
Kurz bruslení
Odpoledne s babičkou a dědou
Street Hockey – oblastní kolo
Sněhové radovánky
Turnaj ve vybíjené
Canisterapeutické aktivity v MŠ
Poznej svého psa
Pokusy v žabičkách
Zápis do 1. třídy
Volba povolání
Veselé zoubky
Loutkové divadlo „Myška“ v ŠD
Experimenty ve třídě rybiček
První vysvědčení
Bruslení
Umíme spolupracovat
Dílna s rodiči
Recitační soutěž
Dílna s rodiči
Radovánky na sněhu
Divadelní představení pro MŠ
Vítězové vánočních turnajů a vánoční laťky
Semifinále florbalu chlapců
Vánoční posezení ve škole
Mikulášská nadílka u seniorů v ALBINĚ
Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
Hra o Ježíškovi
Ekotým na úřadě
Vánoční koncert na zámku
Začínáme s Ekoškolkou
Besídka Berušek
Besídka v MŠ
Vánoce ve městě
Školní družina v obecní knihovně
Školní družina sbírá kaštany a žaludy
Šikovné ruce
Florbaly
Zahraniční studijní pobyt v Berlíně
Školní družina v místní kovárně
Beseda s paní starostkou
Školní projekt Já, ty, on … my
ŠD na vycházce
Čtvrťáci poznávají Nový Jičín
ŠKOLKA - VÝLET SVĚT TECHNIKY
Další kolo Coca-cola cup
Halloweenské vyučování
Tvoření z dýní s rodiči a prarodiči
Projekt 72 hodin
Čtvrťáci na dopravním hřišti
Fotbalový turnaj Coca-cola cup
Ekotým na besedě v mateřské škole
Ekotým na besedě ve školní družině
Soutěž v ZOO Ostrava
Večerníček 2015
Ekovýlet
Londýn 6.-12.9.2015
školní rok 2014/2015
školní rok 2013/2014
školní rok 2012/2013
školní rok 2011/2012
školní rok 2010/2011
školní rok 2009/2010
školní rok 2008/2009
školní rok 2007/2008
školní rok 2006/2007
předcházející období

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou