naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - 2014/2015


LETNÍ ŠKOLA KRTKOVY POKUSY
9.třída na zámku Kunín
Akademie školy 2015
Mažoretky na soutěži Obec roku 2015
Převzetí titulu Ekoškola v Praze
Školní výlet 4.třída
Školní výlet 3. třídy
Školní výlet 1.a 2.třída
Vycházka do obory
Odpoledne s tátou u Rybiček
MŠ na výletě k hasičům
MŠ Žabičky - NÁVRHY NA ZAHRADU
Malování na chodníky ke Dni dětí
Květinkové dny
Zvířátka na dvorku
Odpoledne s mámou v žabkách
Školní družina na Výletišti
Čarodějnické odpoledne ve ŠD se spaním
Šetrný spotřebitel
Okrskové kolo dopravní soutěže
Jdeme do finále!!
Divadlo ve školní družině
Hry v přírodě
Školní kolo dopravní soutěže
Kreslíme ve školce přírodninami (trávou, klacíkem, kamenem, květinami...)
Úspěchy ve Studéneckém slavíčku
Exkurze do Kunínské obory s Českým rozhlasem
Mc Donald´s Cup na kunínském hřišti
Pexesový král ve školní družině
Odpoledne s babi a dědou
Do obory s Českým rozhlasem
Barevné dny ve škole
Ve školním rozhlase vysílá 3.třída
Vítání jara na Zámku Kunín
Velikonoce na zámku v Novém Jičíně 3. a 4. třída
Třeťáci zkoumají zákony fyziky na výstavě v Novém Jičíně - Fyzika hrou
Školní družina v Knihovně Kunín
Mažoretky soutěží
Show Adolfa Dudka
Sněhuláci pro Afriku
Zapojení školní družiny do akce Sněhuláci pro Afriku
Hry s fazolemi v MŠ
Malování do sněhu
Soutěž v piškvorkách
Tvoříme ve školce
Zápis budoucích prvňáčků
První vysvědčení prvňáčků
Bruslení v Novém Jičíně
Zimní radovánky v MŠ
Recitační soutěž
Akce ve školní družině v lednu 2015
Projekt Zdraví ve 2.A
Hrátky školní družiny na sněhu
Vánoční posezení s rodiči
Zdobení stromu pro ptáčky
Dramatický kroužek ZŠ
Pečení a zdobení perníků
Zdobení stromku
Vánoční výlet do Nového Jičína
Zdobení vánočního stromu v parku
Adventní koncert na zámku Kunín
Listování
Návštěva z Nebe a Pekla
Aktivity školní družiny
Ekotým tvoří tým
Tvoříme z párátek a hrachu v MŠ
Stavíme v MŠ
Vítali jsme nové občánky obce dne 17.11.2014
Halloween ve škole
Exkurze do Polska 17.10.2014
Školní družina na vycházce
Závěrečná konference projektu Badatelská školička
V ZOO Ostrava na vědomostní soutěži
Třídenní pobyt žáků na Malé Morávce
Školní družina v knihovně Kunín
Beseda o odpadech ve školní družině
Branný den ve škole 23.9.2014
Ekovýlet 16.9.2014
Výhra ve výtvarné soutěži Ovoce do škol
Exkurze do Mionší z Badatelské školičky
školní rok 2013/2014
školní rok 2012/2013
školní rok 2011/2012
školní rok 2010/2011
školní rok 2009/2010
školní rok 2008/2009
školní rok 2007/2008
školní rok 2006/2007
předcházející období

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou