naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - 2011/2012


V ZOO Lešná
Hrajeme divadlo
Sedmáci na Malé Morávce
Malování na chodníku – letos v tělocvičně
Indiánský den
Výlet páťáků do Prahy
Děti staví v MŠ
Angličtina v MŠ
Jaro na zahradě v MŠ
Indiánský den v MŠ
Sedmáci jsou patronem stromu v zámeckém parku
Povolání v 1.třídě
Školní družina na zdravotním středisku
Nové branky na školním hřišti
Čarodějná škola, aneb když učí žáci žáky
Fotbal a naši nejmenší
Den Země
Florbalový turnaj
Projekt Zdravé zoubky v první třídě
Ekotým na obecním úřadě
Astronomický kroužek v Planetáriu Ostrava
Velikonoční aktivity ve školní družině
Logopedická prevence u Sluníček
Berušky pomáhají zvířátkům v zimě
Berušky dělají pokusy s ledem a sněhem
Co jí děti ve školce a co zbude
Maškarní karneval
Divadélko ve školní družině
Zápis 2012
Recitační soutěž – školní kolo
První vysvědčení
ČEZ Street Hockey
Školní ples
Sníh před školou
Ukázka práce s dětmi v MŠ
Mikulášská návštěva v MŠ
Divadelní hra O lidožroutech
Dramatický kroužek uvádí…
Vánoční besídka školy
Beseda o Africe
Mikulášské nadělení
Čtvrťáci pátrají v okresním archivu
Z činnosti školní družiny
Zdravotní sestra ve školní družině
Další ocenění v oblasti environmentální výchovy
Beseda o šelmách v Beskydech
Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích
Výlet do ZOO MŠ v září
Zdravotní sestra u Sluníček
Žabičky v kovářské dílně
Policisté v MŠ u Žabiček
Školní družina v kovárně
Prvňáci nebo indiáni?
Myslivecká výstava na zámku Kunín
Exkurze do tepelné elektrárny Dětmarovice
4.třída na dopravním hřišti
Druháci tvoří Podzimníčky
EKOVÝLET – Helfštýn a Teplické jeskyně
Den stromů na 1.stupni školy
Den stromů ve výuce
Region4Tech
Den stromů – 6.,7.,8.,9.třída sadí své stromy
Beseda o energetice
Adaptační kurz 5.,6.ročník - Skalky
Převzetí titulu Ekoškola v Praze
EKOvýlet
Adaptační pobyt žáků 5. a 6. třídy
školní rok 2010/2011
školní rok 2009/2010
školní rok 2008/2009
školní rok 2007/2008
školní rok 2006/2007
předcházející období 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou

Sluníčka a Berušky
na zámku v Kuníně

Zahradní slavnost – dětský den

Vycházka na zmrzlinu

Jízda na koloběžkách

Tabla našich letošních předškoláků – letos na téma Letíme do školy

Rybičky a Žabičky
na zámku

Májové vystoupení

Den matek ve 3.třídě

Divadlo v rybičkách

Čím bychom mohli být?

Besídka v rybičkách

Štafetový pohár

Minifotbal

Odpoledne s mámou
ve třídě Sluníček

Besídka

Odpoledne s mámou
v žabičkách

Čarodějné spaní
ve škole

Žabičky v Beskydském divadle

Den Země

Odpoledne s babi
a dědou v Žabičkách

Velikonoční týden

Street hockey – finále

Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Prarodiče v rybičkách

Odpoledne s prarodiči

Kouzelnické dopoledne
v MŠ

Malý architekt v MŠ

Vycházka s Morenou

Návštěva v Beskydském divadle

Školní družina
v obecní knihovně

Rybičky – dílna s rodiči

Dílna s rodiči
u Žabiček

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině