naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - 2011/2012


V ZOO Lešná
Hrajeme divadlo
Sedmáci na Malé Morávce
Malování na chodníku – letos v tělocvičně
Indiánský den
Výlet páťáků do Prahy
Děti staví v MŠ
Angličtina v MŠ
Jaro na zahradě v MŠ
Indiánský den v MŠ
Sedmáci jsou patronem stromu v zámeckém parku
Povolání v 1.třídě
Školní družina na zdravotním středisku
Nové branky na školním hřišti
Čarodějná škola, aneb když učí žáci žáky
Fotbal a naši nejmenší
Den Země
Florbalový turnaj
Projekt Zdravé zoubky v první třídě
Ekotým na obecním úřadě
Astronomický kroužek v Planetáriu Ostrava
Velikonoční aktivity ve školní družině
Logopedická prevence u Sluníček
Berušky pomáhají zvířátkům v zimě
Berušky dělají pokusy s ledem a sněhem
Co jí děti ve školce a co zbude
Maškarní karneval
Divadélko ve školní družině
Zápis 2012
Recitační soutěž – školní kolo
První vysvědčení
ČEZ Street Hockey
Školní ples
Sníh před školou
Ukázka práce s dětmi v MŠ
Mikulášská návštěva v MŠ
Divadelní hra O lidožroutech
Dramatický kroužek uvádí…
Vánoční besídka školy
Beseda o Africe
Mikulášské nadělení
Čtvrťáci pátrají v okresním archivu
Z činnosti školní družiny
Zdravotní sestra ve školní družině
Další ocenění v oblasti environmentální výchovy
Beseda o šelmách v Beskydech
Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích
Výlet do ZOO MŠ v září
Zdravotní sestra u Sluníček
Žabičky v kovářské dílně
Policisté v MŠ u Žabiček
Školní družina v kovárně
Prvňáci nebo indiáni?
Myslivecká výstava na zámku Kunín
Exkurze do tepelné elektrárny Dětmarovice
4.třída na dopravním hřišti
Druháci tvoří Podzimníčky
EKOVÝLET – Helfštýn a Teplické jeskyně
Den stromů na 1.stupni školy
Den stromů ve výuce
Region4Tech
Den stromů – 6.,7.,8.,9.třída sadí své stromy
Beseda o energetice
Adaptační kurz 5.,6.ročník - Skalky
Převzetí titulu Ekoškola v Praze
EKOvýlet
Adaptační pobyt žáků 5. a 6. třídy
školní rok 2010/2011
školní rok 2009/2010
školní rok 2008/2009
školní rok 2007/2008
školní rok 2006/2007
předcházející období 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou