naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto
vybudovali jsme o prázdninách
závěr školního roku
olympijský den
exkurze do Brna
cesta za pokladem
hasiči ve škole
malování na chodníku
myslivecká soutěž
Den Země
projekt Napříč profesemi
karneval pro dospělé
lyžařský kurz
zápis do 1. třídy
maškarní karneval
Vánoce
turnaj v basketbale
Mikuláš v ZŠ
Mikuláš v MŠ
Projekt JÁ,TY,ON..MY
exkurze 4.třídy do Nového Jičína
přírodovědný kroužek v moštárně
drakiáda
dravci
branný den
průkaz cyklisty
planetárium
dopravní hřiště
akademie
Den dětí
setkání sběratelů
myslivecká soutěž
beseda se starostkou
policejní akce
naši žáci
MŠ a traktory
velikonoce
maškarní ples
sněhové sochy před školou
zápis do 1. třídy
naše škola
den dětí
den sběratelů
den země
drakiáda
květinový den
mini akademie
olympijský den
posezení u vánočního stromku
recitační soutěž
školní ples
práce žáků
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou