naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Odpoledne s mámou v žabičkách

V úterý 7. 5. 2019 proběhlo ve třídě Žabiček Odpoledne s mámou. Děti si pro maminky připravily krátké pásmo písní a básní, po kterém vyzvaly maminky na krátký taneček. Ve školce děti připravily přání s malou drobností ve formě záložky, popřály maminkám a předaly jim dárek. Poté děti pozvaly maminky na drobné občerstvení a tvoření. Děti připravily na plátno barevný podklad, na které odpoledne s maminkami lepily různé ozdoby. Celé odpoledne probíhalo v příjemné, pohodové a tvořivé atmosféře. Společně jsme si to všichni užili a těšíme se zase na brzké shledání. 

Zuzana Hývnarová
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou