naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Ve středu 10. 4. 2019 na naší škole proběhl program pro 6. třídy s názvem „Němčina je super.“ Cílem akce je ukázat žákům základních škol, že němčina je hezký jazyk a vyplatí se ho umět, protože nejenom naši sousedé jím mluví. Proto studenti oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě a Střední hotelové školy Opava navštěvují v jarních měsících školy v regionu s tímto programem. Pro žáky, kteří si budou volit druhý cizí jazyk, si připravili různé aktivity, které jim ukazují, že němčina není tak těžká a některé věci již ví, aniž by se německy učili. Spousta slov v češtině pochází z němčiny např. šroub (der Schraub – čti šraub), die Lampe – lampa, der Kalender – kalendář, die Tasche (čti taše) – taška, ….. a běžně se v mluvě používají počeštěné výrazy jako fašank (masopust na jižní Moravě), štrample (punčocháče), tepich (koberec), …. Žáci během jedné vyučovací hodiny plní drobné zábavné úkoly na stanovištích, získávají body a nakonec si odnesou malou odměnu spolu s novými poznatky. Děkujeme paní Mgr.Janě Nálepové, Ph.D., studentům univerzity i hotelové školy a také našim deváťákům, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, za velmi hezkou a přínosnou akci, kterou bychom v budoucnu rádi opakovali. A jaké byly ohlasy? 
„Ta němčina je úplně lehká.“ 
„Já jsem všechno věděla, poslouchám ségru, když se učí.“ 
„Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině.“
„Už jsem uměl počítat.“

Mgr. Pavlína Gráfová
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Florbal 1.stupeň

První vysvědčení

Recitační soutěž

Závodivé hry ve ŠD

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou