naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Ve středu 10. 4. 2019 na naší škole proběhl program pro 6. třídy s názvem „Němčina je super.“ Cílem akce je ukázat žákům základních škol, že němčina je hezký jazyk a vyplatí se ho umět, protože nejenom naši sousedé jím mluví. Proto studenti oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě a Střední hotelové školy Opava navštěvují v jarních měsících školy v regionu s tímto programem. Pro žáky, kteří si budou volit druhý cizí jazyk, si připravili různé aktivity, které jim ukazují, že němčina není tak těžká a některé věci již ví, aniž by se německy učili. Spousta slov v češtině pochází z němčiny např. šroub (der Schraub – čti šraub), die Lampe – lampa, der Kalender – kalendář, die Tasche (čti taše) – taška, ….. a běžně se v mluvě používají počeštěné výrazy jako fašank (masopust na jižní Moravě), štrample (punčocháče), tepich (koberec), …. Žáci během jedné vyučovací hodiny plní drobné zábavné úkoly na stanovištích, získávají body a nakonec si odnesou malou odměnu spolu s novými poznatky. Děkujeme paní Mgr.Janě Nálepové, Ph.D., studentům univerzity i hotelové školy a také našim deváťákům, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, za velmi hezkou a přínosnou akci, kterou bychom v budoucnu rádi opakovali. A jaké byly ohlasy? 
„Ta němčina je úplně lehká.“ 
„Já jsem všechno věděla, poslouchám ségru, když se učí.“ 
„Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině.“
„Už jsem uměl počítat.“

Mgr. Pavlína Gráfová
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou