naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Recitační soutěž – školní kolo

Ve středu 23.1.2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do něhož soutěžící postoupili z třídních kol. Školního kola se tentokrát zúčastnilo 69 žáků z 1.-9.třídy. Pro velký počet soutěžících probíhala soutěž ve dvou učebnách podle kategorií. Jako každoročně zaplnili učebny spolužáci, kteří se zájmem naslouchali a nešetřili potleskem. Recitátoři byli vzorně připraveni a dali si na svém přednesu i výběru básní záležet. Mile letos překvapily zejména děti z první třídy, jejichž výkony byly na velmi dobré úrovni. Bylo těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Nakonec ale porota rozhodla takto: 

1.třída:
1. místo: Nikol Terrichová
2. místo: Milan Rozehnal
3. místo: Štěpán Vlček

1.kategorie (2.a 3.tř.) 
1. místo: Vojtěch Šimeček
2. místo: Marek Bělunek
3. místo: Emily Kiesevettrová

2.kategorie (4.a 5.tř.) 
1. místo: Karolína Pokusiňská
2. místo: Adéla Halamová
3. místo: Vilma Mohlerová

3.kategorie (6.a 7.tř.) 
1. místo: Magdalena Mičulková
2. místo: Eliška Halamová
3. místo: Nikol Hanáčková

4.kategorie (8.a 9.tř.) 
1. místo: Lucie Vlková
2. místo: Taťána Heligmanová
3. místo: Ondřej Dočkálek

Děkujeme všem účinkujícím za účast, divákům za podporu a vítězům gratulujeme.
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou