naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Úspěch na Kopřivnické laťce

Poslední sportovní soutěží letošního kalendářního roku byly atletické závody v Kopřivnici. Naši žáci měli ve středu 19. prosince možnost poměřit své dovednosti ve skoku vysokém. Z naší školy se zúčastnilo pouze pět žáků a to díky začínající nemocnosti a neochotě reprezentovat naši školu.
Tyto závody se konaly již po dvacáté osmé a tomu odpovídala i konkurence. Závodilo zde téměř sto padesát žáků v deseti kategoriích. Naši žáci se však v této konkurenci vůbec neztratili a zpět si přivážíme dvě medaile! Bronzovou získal Filip Černý ze 6.B v kategorii nejmladších chlapců. Ten třetím pokusem překonal laťku velmi originálním (Ostatní členové naší výpravy tento skok označili jako skok ala lachtan ), avšak platným pokusem na 125 cm. V kategorii starších chlapců po velmi náročném boji (Šest závodníků překonalo výšku 160 cm.) získal výkonem 165 cm stříbrnou medaili Josef Glogar z 9. třídy. Rozhodně však nechci zapomenout i na ostatní členy naší výpravy. Ti sice neskončili na pódiovém umístění, ale ve svých kategoriích se rozhodně neztratili. Jsou jimi Matylda Madurová ze 7.A – 110 cm, Karolína Liďáková z 9. třídy – 130 cm a Matěj Hub z 8. třídy – 140 cm. Všem žákům děkuji za jejich výkony a chuť reprezentovat naši školu. Přeji jim mnoho dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Tomáš Valentík
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Florbal 1.stupeň

První vysvědčení

Recitační soutěž

Závodivé hry ve ŠD

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou