naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Dne 30. dubna 2019 se žáci 2. stupně zúčastnili exkurze tematicky zaměřené na události 2. světové války. Nasát tragickou atmosféru válečných dní děti mohly v Národním památníku 2. světové války v Hrabyni a v Areálu československého opevnění Hlučín – Darkovičky. Zde žákům štěstí příliš nepřálo, protože vzhledem k neplánovanému dlouhodobému výpadku elektřiny neměli možnost zhlédnout vše, co pevnostní objekty – vojenské bunkry nabízejí. Podzemní prostory tedy zůstaly před našimi zraky ukryty, avšak prohlídka nadzemní části, tzv. zvonu, byla dostatečnou kompenzací, neboť přehlídka technického zázemí se zbraněmi byla pro žáky velmi atraktivní. V hrabyňském památníku se žáci z průvodcova výkladu dozvěděli spoustu informací o 2. sv. válce. Svou pozornost během prohlídky si otestovali při průběžném vyplňování pracovního listu, který byl na závěr programu zkontrolován, čímž žáci obdrželi zpětnou vazbu o tom, jak dobře informace pochopili a zaznamenali. Zajímavý výklad byl doplněn o rozsáhlé množství dobových materiálů, umně utvořených kulis, zvukových záznamů či expozic, např. Lidické děti, nebo Oběti a vrazi – expozice zaměřená na koncentrační tábor Mauthausen. Všechny výše zmíněné prvky navodily autentičnost válečných hrůz a jistě dopomohly žákům pochopit souvislosti, o nichž se dozvídají v rámci teoretického základu ve výuce. 

Mgr. Simona Karlíková 
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
v ŠD

Vánoční soutěže

Školáci čtou dětem
v MŠ

Beseda se spisovatelem

Drumbeny ve škole

Návštěva dětí
ze školky v Hukovicích

Loutkové divadlo
ve školní družině

Posezení u vánočního stromu 2019

Kopřivnická laťka

Vánoční besídka
ve třídě Sluníček

Vánoční odpoledne
u Rybiček

Florbal - kat. IV Kopřivnice – finále

Dílna s rodiči u Rybiček

Malý kuchtík

Mikuláš v MŠ

Dílna s rodiči u Sluníček

Dílna v Beruškách

Školní družina zdobí vánoční strom

O Bíloveckou notičku

Beseda s policií ČR
ve ŠD

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou