naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Školková barevná olympiáda

V úterý 25. 6. uspořádal Ekotým ZŠ a MŠ a učitelé mateřské školy, podporováni Sdružením rodičů, akci pro rodiny s dětmi - Barevnou olympiádu. 
Na stanovištích na hřišti základní školy a na Výletišti byly připravené disciplíny pro trénink obratnosti a postřehu. Po splnění všech úkolů dostaly děti medaili, sladkou odměnu a drobný dárek.

DĚKUJEME:
Členům Ekotýmu mateřské školy za přípravu stanovišť, i za nápady, jak pro činnosti využít zbytkový odpadový materiál (papír, krabice, hliník, pet lahve apod.), 

Členům Ekotýmu základní školy za odvedenou práci na stanovištích, 

Členům Sdružení rodičů za zajištění stánku s občerstvením, za sodovku pro všechny děti a za přípravu laviček a ohniště. Děkujeme, že i nad rámec domluvených činností členové Sdružení rodičů Výletiště po akci uklidili, vážíme si jejich pomoci, 

Firmě Řeznictví H+H a Pekárna Bartošovice za sponzorsky dodané potraviny pro děti (párky a chleba), paní Konečné za zajištění. 

Za MŠ Renáta Šťastná
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou