naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Výlet 5. třídy do Prahy

Žáci 5. třídy se na konci školního roku vydali na třídenní výlet do Prahy. A co v Praze dělali? „ Čekali jsme na vlak; jeli jsme lanovkou; prosvištěli jsme podzemním metrem; spali jsme v hotelu; šli jsme na Pražský hrad; viděli jsme střídání stráží; jedli jsme, co se dalo; vyráběli jsme čokoládu; prošli jsme se po Karlově mostě; pluli jsme lodí po Vltavě a Čertovce; pozorovali jsme orloj; prošli jsme Prašnou bránou; jedli jsme výborné večeře u Houmrů; vyšlapali jsme po schodech na Staroměstskou věž; navštívili jsme Národní muzeum; smáli jsme se; fotili jsme; v ZOO jsme sledovali cvičení lachtanů a poznali jsme Melounka; nakupovali jsme na tržnici; viděli jsme večerní Prahu; dověděli jsme se mnoho o Praze; bolely nás nohy; ušli jsme 72 096 kroků.“

Mgr. Jana Žáková a žáci 5. třídy
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou