naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Branný den

Ve středu 19. 6. 2019 proběhl v naší škole BRANNÝ DEN. Tradičně jsme ho zahájili cvičným poplachem. V první části jsme se pak zabývali plněním témat Ochrany člověka za mimořádných událostí, která jsou zařazena do našeho ŠVP. S plněním jednotlivých výstupů nám tentokrát přijeli pomoci zdravotníci ze skautu ve Vřesině, kteří nechali děti vyzkoušet ošetřit různá zranění, poskytnout první pomoc při zástavě dechu, otevřené zlomenině nebo při tepenném krvácení. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali také besedu s kriminalistou, který je seznámil s konkrétními riziky užívání návykových látek. Žáci si také prohlédli hasičské auto s různým nářadím, které hasiči používají při vyprošťování zraněných, vyzkoušeli si, jak se chodí v přilbě a jak se dýchá s maskou se stlačeným vzduchem. Poté následovaly sportovně branné aktivity. Žáci si vyzkoušeli například střelbu ze vzduchovky, překonávání překážek, hod na cíl. Myslím si, že jsme zase o něco lépe připraveni na obtížné události, které v životě mohou nastat. 

Mgr. Marcela Žídková
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou