naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2018/2019


Pasování na čtenáře

Ve spolupráci s obecní knihovnou v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se v pátek 21. 6. 2019 uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na čtenáře“.
Pasování proběhlo v pohádkovém duchu, kdy prvňáčci paní knihovnici, panu školníkovi, coby rytíři ve zbroji, a královskému páru Justýně Barošové s Borisem Březinou, žákům 4. třídy, předvedli své čtenářské dovednosti a složili čtenářský slib, který stvrdili svým podpisem v Pamětní knize obce Kunín. Za odměnu za jejich celoroční čtenářské úsilí je rytíř pasoval speciálně vyrobeným mečem, od královny s králem dostali šerpu a paní knihovnice je obdarovala sladkostí, V.I.P. průkazkou do knihovny a knížkou spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulzové „Kde se nosí krky“. 
Děkujeme Daniele Brišové a Miroslavu Šimečkovi za pěknou akci. Pasování se dětem velice líbilo, a aby dostály svému slibu, s chutí se hned pustily do čtení své nové knížky.

Mgr. Alena Piecková
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou