naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2017/2018


Exkurze do Archeoskanzenu v Modré

Ve středu 2.5.2018 se vydali žáci 4. třídy na exkurzi na Jižní Moravu. Tentokrát jsme pátrali po historii a dějinách Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá a Velehradu.
Na exkurzi jsme se vydali vlakem – někteří z nás jeli vlakem poprvé a proto si jízdu opravdu užívali. V Archeoskanzenu nás přivítal pan průvodce, který nám o Velké Moravě prozradil mnoho nového. Zajímavé bylo procházet domečky – zemnice a polozemnice, ve kterých lidé dříve bydleli. Nechyběla také škola, ve které se děti učily číst a psát písmem zvaným „hlaholice“. 
Potom jsme se vydali na krátkou procházku kolem rybníka a došli jsme přímo do centra Velehradu. Zde jsme si prohlédli podzemí Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Chodby byly opravdu tajemné a paní průvodkyně nám ukázala tajné vchody, kterými tenkrát lidé do baziliky a jejich částí vstupovali. Nakonec jsme si prohlédli nádvoří a celou baziliku. Její výzdoba nás ohromila svou krásou. 
A protože sluníčko krásně hřálo a bylo opravdu horko, jeli jsme autobusem do Uherského Hradiště, kde jsme si prohlédli historické náměstí a pochutnali si na opravdu vynikající zmrzlině. Exkurze se vydařila a těšíme se na další. 

Mgr. Jana Žáková
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině
 
Turnaj ve florbale, 
první stupeň

Svačinka 5.třídy

Halloweenské dopoledne s rodiči

Osudové osmičky
na výstavě v NJ

Halloween u Žabiček

Školní družina
v obecní knihovně

Živá vlajka ČR
a výsadba stromu svobody

Projektový den 100 let vzniku Československa

Sázíme kdouloň obecnou – projekt 72 hodin

Erasmus days Nový Jičín 12.10. a žáci 9. ročníku

Podzimní mandaly

Exkurze do moštárny

Projekt "Máme rádi zvířata" v Žabičkách

Program
„Zdravá 5 v MŠ“

Podzimní dílna
s rodiči u Žabiček

Podzimní dílna
u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Ekovýlet 27.9.2018

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekobeseda ve školní družině

Beseda Ekotýmu ZŠ
u Žabiček

Beseda s paní starostkou

Výukové dopoledne
v dinoparku

Sluníčka se učila
v dinoparku

Školka na dopravní
akci policie v ZŠ

Akce dopravní policie

Výukové dopoledne
MŠ v dinoparku

Biologicko zeměpisná vycházka

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči