naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2011/2012


Další ocenění v oblasti environmentální výchovy

V úterý 8. listopadu 2011 byly v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě slavnostně vyhlášeny výsledky 1. ročníku environmentální soutěže “Ekologicky zodpovědný kraj“, kterou uspořádal Moravskoslezský kraj.
Soutěž se skládala ze tří kategorii:
- Podnikatel roku 2011 z hlediska vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji“ 
- "Environmentálně nejpříznivější provoz úřadu/příspěvkové organizace kraje 
v Moravskoslezském kraji“ 
- "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“
Za svůj přístup k těmto oblastem a k environmentální výchově, vzdělávaní a osvětě byly odměněny tyto školy a školská zařízení:
Referenční listy Moravskoslezský kraj udělil: 
Základní škole Hradec nad Moravicí-Žimrovice 
Domu dětí a mládeže v Třinci 
Základní škole a Mateřské škole v Kuníně 
Střední škole zemědělské v Českém Těšíně 
Střední škole teleinformatiky v Ostravě

Naše škola si odnesla finanční poukázky na nákup knih v hodnotě 5 000,- Kč.
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou