naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2011/2012


Adaptační pobyt žáků 5. a 6. třídy 

Začátkem posledního zářijového týdne vyjeli žáci 5. a 6. třídy ZŠ Kunín na dvoudenní adaptační pobyt. Cílem jejich cesty byl Penzion Na Skalkách u Nového Jičína.
V průběhu prožitkového programu děti spolupracovaly nejen se svými třídními učitelkami, ale i s pozvanými lektory, kteří dorazili z Centra Nové naděje z Frýdku-Místku. 
Pod jejich zkušeným vedením si tak měly možnost vyzkoušet některé hry a techniky zaměřené zejména na uvolnění napětí ve skupině, na vyjadřování svých pocitů a sebepoznávání. Při venkovních aktivitách si například zahrály na slepce a nebo stavěly moc pěkné lesní pevnosti. O všech prožitých činnostech živě diskutovaly a oceňovaly svou práci i práci ostatních.
O přestávkách využívaly děti pohostinnosti penzionu a pohodlí svých pokojíků. Vevnitř se ale nezdržovaly dlouho a při první příležitosti vyběhly ven dovádět na místní hřiště, které se jim velmi líbilo. Protože nám počasí opravdu přálo, vydali jsme na několik poznávacích vycházek do nejbližšího okolí. Jejich součástí byla i fittness stezka, během níž si někteří s nadšením vyzkoušeli na vlastní kůži svou fyzickou zdatnost.
Pro zpestření programu si přichystali šesťáci zábavné úkoly pro své mladší kamarády. 
Celá akce utekla jak voda, žákům se velmi líbila a rádi by si ji někdy zopakovali.


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou