naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

eTwinning - Mezinárodní úspěch a ocenění v eTwinningu


Mezinárodní úspěch a ocenění v eTwinningu

V loňském školním roce se žáci naší školy stali součástí evropské komunity škol kooperujících v rámci společného mezinárodního projektu. Celkem 9 žáků z 6. – 9. ročníku pod vedením Mgr. Jany Omaníkové a Mgr. Simony Karlíkové pracovalo po celý školní rok společně s tureckými dětmi na projektu Fantastic Creatures, jehož podstatou byla výroba fantastických bytostí z různých materiálů a vytváření krátkých příběhů o bytostech. Na základě těchto klíčových aktivit vznikl výsledný produkt projektu – elektronická i tištěná verze knihy příběhů o bytostech doplněná o obrázky bytostí. Kromě klíčových aktivit probíhaly i činnosti doplňkové, např. natáčení video portrétů, vytváření skládanek či kvízů, nebo vzájemná komunikace mezi českými a tureckými žáky. 
Tvrdá práce a píle účastníků projektu se vyplatily. České Národní podpůrné středisko pro eTwinning ocenilo po důkladném zhodnocení zmíněný projekt Certifikátem kvality. Slavnostní předávání certifikátu bylo součástí Národní konference v Plzni, kterou pro učitele oceněných projektů uspořádal ve dnech 18. – 20. 10. 2018 Dům zahraniční spolupráce. Na konferenci si ocenění pedagogové nejen vychutnali okamžiky slávy, ale také načerpali nové informace a nápady jak z prezentací projektů dalších účastníků, tak z prezentací probíhajících během workshopů, jejichž náplň velmi inspirovala a ukázala nové možnosti práce v rámci eTwinningových aktivit. 

S. Karlíková, J. Omaníková
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Školka se učila
na dopravním hřišti

Vycházka ŠD
s dopravní tématikou

Florbal kategorie IV, Odry

Florbal - I. stupeň Odry

Beseda o bylinkách
ve ŠD

Florbal – kategorie III

Červený den

Halloween ve škole

Školní družina
v obecní knihovně

Podzimní dílna
v Beruškách
a Sluníčkách

Drakiáda

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou