naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

archiv---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
Ještě máme 3 volná místa na Zahraniční pobyt žáků do Německa – Berlín a Postupim. Mohou se jej zúčastnit žáci, kteří se vyučují německý jazyk, třeba i jako začátečníci.
Termín zájezdu je 25.10. – 31.10.2015. Cena zájezdu je 14 000,-Kč, ale žáci zaplatí jen 2 000,- Kč (lze domluvit i splátky) a zbytek bude čerpán ze získané dotace. Žáci budou dopoledne vzděláváni ve skupině začátečníku a odpoledne mají prohlídku zajímavých míst v Berlíně a okolí. Se skupinou 10 žáků z naší školy budou dozor vykonávat Mgr. Gráfová a Mgr. Žáková. Využijte možnosti navštívit místa, na které se běžně Vaše dítě nedostane (např. Říšský sněm) a také získá motivaci pro výuku dalšího cizího jazyka a odstranění jazykové bariéry. Občané Německa se vyučují také Anglický jazyk, a lze se s nimi domlouvat také anglicky a prohloubit si také studium angličtiny. 
V případě zájmu je u zástupce školy – Mgr, Gráfové přihláška, program a další informace k vyzvednutí do 1.10.2015, lze také na třídních schůzkách. Program naleznete také na stránkách školy. 
                                                                                  Ředitelka školy
---------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 1.10.2015 v 16.00 hodin se koná plenární schůze Sdružení rodičů a úvodní třídní schůzky. Rodičům bude předáno heslo pro přihlášení do elektronické žákovské knížky. Účast nutná. 
                                                  Ivana Machýčková, ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro rodiče

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
pro ubytování v Londýně potřebujeme sestavit seznam žáků, kteří se zájezdu zúčastní. Proto prosím sdělte do školy, že se Vaše dítě zúčastní – emailem:
machyckova@zskunin.cz, SMS na tel. 734615922, zavolat na 556 749 714, 556 712 737 nebo osobně do pondělí 17.8.2015. Prosím také o pomoc při kontaktování spolužáků. Děkuji za pochopení a pomoc.
                                                                                 Machýčková

---------------------------------------------------------------------------------------
Zahraniční pobyty ve školním roce 2015/2016

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Informace pro rodiče MŠMT

Londýn

Berlín

Písemný souhlas rodičů s účastí dítěte na zahraničním

Přihláška - studenti

Informace o zahraničním zájezdu pro zákonné zástupce žáků

Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zahraničním výjezdu žáků

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Accommodation Gillingham
---------------------------------------------------------------------------------------

Video z akademie školy v červnu 2015

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCE NatTechPanel OSTRAVA

---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek
pro děti a žáky od 6 do 15 let

Shrnutí možnosti vyřízení slevových průkazů
pro děti a žáky (6 - 15 let) v ODIS

Čipové karty - ODISKA
---------------------------------------------------------------------------------------

Letní škola „KRTKOVY POKUSY“

přihláška
---------------------------------------------------------------------------------------
Elektronická žákovská knížka
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní aktivity školní družiny
• Exkurze v umělecké kovárně
V pátek 21. 11 .2014 jsme byli se školní družinou na exkurzi v místní umělecké kovárně, kde jsme mohli vidět zajímavé pracovní pomůcky, stroje a hlavně výheň. Děti byly překvapené, co se všechno dá vyrobit ze železa a jakou zručnost to obnáší. Návštěva byla zajímavá a poučná. Ještě jednou touto cestou chceme poděkovat panu Petrovi Zlámalíkovi za pěknou exkurzi.

• Beseda se zdravotní sestrou
V úterý 2. 12. 2014 přišla do naší školní družiny dětská zdravotní sestra, která nás seznámila se svou profesí. S dětmi si povídala o různých nemocích a úrazech, jak jim předcházet a na co si dávat pozor. Děti měli hodně dotazů a zdravotní sestra je ráda zodpověděla. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

• Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Žáci naší školy, hlavně školní družiny, měli možnost soutěžit v měsíci září a říjnu ve sběru těchto přírodnin. Za nasbíraná kila jsme dostali penízky a děti si mohly vybrat odměnu. Nejlepší sběrači dokonce i hračku. Jsme rádi, že se našlo tolik ochotných dětí a děkujeme za účast v soutěži.

• Zdobení stromku
V pátek 12. 12. 2014 jsme byli se školní družinou zavěsit vánoční ozdoby na stromek před obecním úřadem. Ozdůbky si děti samy vyrobily a u stromečku zpívaly koledy.

• Pečení a zdobení perníků
V pondělí 15. 12. 2014 a v úterý 16. 12. 2014 jsme ve školní družině pekli a zdobili perníčky. Dětem se dařilo válet těsto, vykrajovat i zdobit. Vůně byla cítit po celé škole a děti si na nich pochutnávaly. Už se moc těšíme na Vánoce.

• Loutkové divadélko ve školní družině
Pro velký úspěch našeho loutkového divadélka mohly děti školní družiny v pátek 19. 12. 2014 znovu zhlédnout jejich představení nazvané „Stínování“. Vystoupení se nám moc líbilo a už se těšíme na další. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalších přípravách divadelních představení.
Kateřina Kocmichová, vychovatelka školní družiny

• Dramatický kroužek ZŠ
Dramatický kroužek připravil ve středu 17.12.2014 pro děti MŠ a ZŠ Kunín šest pohádek: Zmrzlý král, Pejsek a kočička, Umíněné kozy, Karkulka, O koblížkovi a O Otesánkovi.
Podle úsměvů a rozjasněných očí dětí bylo vidět, že se jim to líbilo, a o to víc nás to bavilo pro ně hrát.
Pod vedením paní učitelky Csibové se nám představení povedlo a už se těšíme na další.
Děkujeme všem za účast.
(Simona Tučková, Adéla Černá)

---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------
výsledek voleb do rady školy

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Divadelní představení ve škole i pro občany Kunína

V mikulášský pátek 5.12.2014 jsme pro žáky objednali druhé pokračování úspěšné dramatizace knih Listování, kdy k nám z Prahy přijede divadlo Lukáše Hejlíka. Představení pro mladší žáky začíná v 8. 00 hodin a jmenuje se Pachatelé dobrých skutků. Představení pro druhý stupeň se jmenuje Straka v říši entropie a začíná v 9.30 hodin. Máte – li chuť a čas, můžete se představení zúčastnit za cenu 80,- Kč (žáci zaplatí 50,- Kč a zbytek jim uhradí Sdružení rodičů). Po představení si lze knihy zakoupit. 

Název knihy: Straka v říši entropie
Autor: Markéta Baňková, Nakladatelství: Petr Prchal 
Objev roku ceny Magnesia Litera 2010 Markéta Baňková, napsala bajky. Pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, zažijí velmi příjemné doučování!

Název knihy: Pachatelé dobrých skutků
Autor: Miloš Kratochvíl, Nakladatelství: Mladá fronta 
Michal Souček a Filip Fialka, pachatelé dobrých skutků, spolu zůstali jako nerozluční kamarádi! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci, Bouráci i Klofáci zachraňovali spolužáky, psy, rodiče, skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, akce psychiatrické doktorky tety Marcely, maléry i úrazy. Ale je před nimi zkouška nejtěžší - láska ke stejné spolužačce. Teď se teprve ukáže, jestli jsou Piskoř s Fildou kamarády na život a na smrt!
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

Znáte finty obchodníků a základy sebeobrany spotřebitele? Ve čtvrtek 11.12.2014
od 16.00 hodin v ZŠ Kunín.

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

přihláška ZDE
---------------------------------------------------------------------------------------

pro zvětšení klikněte na plakátek

---------------------------------------------------------------------------------------
pro zvětšení klikněte na plakátek

---------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do svíčkárny
V pátek 28.2.2014 se celý druhý stupeň zúčastnil v rámci projektu ,,Řemesla nás baví“ bezplatné exkurze do svíčkárny.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------
Zápis do 1.třídy
Ve čtvrtek 6.2.2014 proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 28 dětí, tři z nich zvažují odklad školní docházky. Děti se při zápise velmi snažily, s chutí plnily zadané úkoly, zpívaly či recitovaly. Za snahu si odnášely drobné dárečky a pamětní list. Těšíme se na ně ve škole 1. září 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2014
Když jsme v září 2013 objednávali lyžařský výcvik, netušili jsme, jaká zima nás čeká.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče.
Od 1.1.2014 dojde k navýšení ceny obědů.
Důvodem jsou stále rostoucí ceny potravin. Rodiče, kteří platí stravné z účtu, navyšte si limit již od prosince 2013.

kategorie        stará cena      nová cena
7-10 let                  19,-                20,- 
11-15 let                21,-                22,- 
15 a více                23,-                24,- 

---------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola se přihlásila do Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2013, 
která si klade za cíl zviditelnit společnosti a jiné subjekty, které vnímají odpovědnost k lidem, kvalitě, zaměstnancům, prostředí... Dalším cílem úspěšné ankety je získat zpětnou vazbu od občanů, zda organizaci takto vnímají. Pokud nás takto vnímáte, hlasujte pro nás ZDE. Děkujeme.
---------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze na akci POZNEJ SPRÁVNOU TECHNIKU
Dne 17.října se vydali do Ostravy na Vysokou školu báňskou. Studenti pro nás připravili program, na kterém jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí a spoustu věcí jsme si vyzkoušeli. V aule VŠB jsme se potom zúčastnili „SCIENCE SHOW“, kde nám chemik Michel Londesborough předvedl různé zajímavé fyzikální pokusy a také „výbuchy“.
V průběhu dopoledne žáci sbírali do svých indexů body za splnění různých úkolů. Všech 13 úkolů splnily čtyři žákyně devátého ročníku, které nyní doufají, že by mohly vyhrát tablet.
Myslím si, že tato exkurze byla zábavná a také užitečná a snad se všem líbila. (za žáky 8.,9.ročníku Monika Sokolová)

---------------------------------------------------------------------------------------

Škola v přírodě
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Tvoje správná volba opět zavítala na Novojičínsko
Na Novojičínsko opět zavítala interaktivní výstava a workshop s názvem Tvoje správná volba.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Coca-Cola školský pohár 2013
V úterý 30. dubna 2013 se na hřišti TJ Kunín konalo 2. kolo turnaje ve fotbale dívek.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Finále Velké ceny Zoo Ostrava
V sobotu 13.4.2013 se konalo v ostravské Zoo finále Velké ceny ZOO. Téma bylo stejné jako v základním kole – Savci Austrálie.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ a MŠ Kunín
---------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1.třídy
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Jak vybrat školní brašnu (ZDE)

---------------------------------------------------------------------------------------
Badatelské vyučování
V letošním školním roce jsme se s žáky 8.ročníku přihlásili k ověřování materiálů a výukových lekcí, které vytvořilo sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA v rámci projektu BADATELÉ.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Zdraví - projekt ve druhé třídě
Ve středu 23. 1. 2013 jsme si s druháky udělali projektové vyučování na téma Zdraví.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

TOPÍK
V soutěží o nejlepší školní projekt v Moravskoslezském kraji jsme získali krásné 3. místo.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Holokaust – beseda s pamětníkem
Antisemitismus a s ním spojený holocaust představují témata, která ani v dnešní době nenechávají nikoho lhostejným.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

EKOKONFERENCE 7.11.2012
Oslava Světového dne Ekoškol v ZŠ Kunín, aneb Ekokonference v Kuníně.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Jak se bránit kyberšikaně?
Dominik Petrželka a Martin Orság ze střední Mendlovy školy v Novém Jičíně přišli s komiksem.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Drakiáda
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Dravci ve škole
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

V ZOO Lešná
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Výlet páťáků do Prahy
Ve čtvrtek 14.6. jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Suchdole nad Odrou.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky EKOANKETY 2012 (ZDE)
---------------------------------------------------------------------------------------

Astronomický kroužek v Planetáriu Ostrava
V sobotu 31.3.2012 proběhl výlet členů astronomického kroužku ZŠ Kunín do Hvězdárny a planetária Johana Palisy v Ostravě.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Školní vysílání „čtvrťáků“ ze dne 30.3.2012 (ZDE)
---------------------------------------------------------------------------------------
INZERÁT

Nevyplatí se Vám vařit doma?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?
Přijďte se najíst k nám.

Školní jídelna ZŠ Kunín Vám nabízí možnost odběru jídla do jídlonosiče nebo přímé konzumace v jídelně. Vhodné zejména pro důchodce, zaměstnance, maminky na mateřské dovolené.
Oběd zahrnuje- polévku, hlavní jídlo, nápoj, kompot, salát, ovoce nebo moučník 
Strava je pestrá, vyvážená, odpovídá přísným požadavkům hygieny.
Výdej obědů pro cizí strávníky 11-11,30 hod.
Cena obědu                           60,-Kč
Aktuální jídelníček naleznete na stránkách školy www.zskunin.cz. Podrobné informace o podmínkách stravování rádi zodpovíme na tel. čísle 556 749 020
---------------------------------------------------------------------------------------

Další ocenění v oblasti environmentální výchovy
V úterý 8. listopadu 2011 byly v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě slavnostně vyhlášeny výsledky 1. ročníku environmentální soutěže “Ekologicky zodpovědný kraj“, kterou uspořádal Moravskoslezský kraj.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------
Naše škola je zapojena jako jediná z okresu Nový Jičín v projektu Region4Tech

Projekt reaguje na dlouhodobé problémy a potřeby trhu práce v Moravskoslezském kraji - na nedostatek technicky vzdělané pracovní síly a na nízké propojení teoretické výuky na ZŠ s podnikovou praxí, s čímž souvisí nedostatečné kompetence učitelů a vých. poradců ZŠ motivovat žáky ZŠ k volbě studia technických oborů.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Převzetí titulu Ekoškola v Praze
Škola Kunín = EKOŠKOLA
Tak jsme se konečně dočkali. Po více než dvouleté pilné práci získala naše škola prestižní mezinárodní titul Ekoškola.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------
EKOvýlet

V loňském školním roce jsme zvítězili ve sběru vršků a získali cestu autobusem v délce 200km zdarma od společnosti Dakota.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------
Adaptační pobyt žáků 5. a 6. třídy

Začátkem posledního zářijového týdne vyjeli žáci 5. a 6. třídy ZŠ Kunín na dvoudenní adaptační pobyt.
                                                                                 pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové výukové metody
Projekt s názvem „Modernizace výuky ZŠ v Kuníně podporující nové výukové metody“ má za cíl modernizaci učeben a prostor v Základní škole Kunín tak, aby byly v souladu s novými a progresivními výukovými metodami.
                                                                                 pokračování...


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci


Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou

Sluníčka a Berušky
na zámku v Kuníně

Zahradní slavnost – dětský den

Vycházka na zmrzlinu

Jízda na koloběžkách

Tabla našich letošních předškoláků – letos na téma Letíme do školy

Rybičky a Žabičky
na zámku

Májové vystoupení

Den matek ve 3.třídě

Divadlo v rybičkách

Čím bychom mohli být?

Besídka v rybičkách

Štafetový pohár

Minifotbal

Odpoledne s mámou
ve třídě Sluníček

Besídka

Odpoledne s mámou
v žabičkách

Čarodějné spaní
ve škole

Žabičky v Beskydském divadle

Den Země

Odpoledne s babi
a dědou v Žabičkách

Velikonoční týden

Street hockey – finále

Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Prarodiče v rybičkách

Odpoledne s prarodiči

Kouzelnické dopoledne
v MŠ

Malý architekt v MŠ

Vycházka s Morenou

Návštěva v Beskydském divadle

Školní družina
v obecní knihovně

Rybičky – dílna s rodiči

Dílna s rodiči
u Žabiček

Ekoškola pro MŠ - co se u nás právě děje

Jarní dílna s rodiči
v pastelkové školce

Street hockey – oblastní kolo

Lyžařský výcvikový kurz

Veselé zoubky

Žáci 8. a 9. ročníku
v divadle

Dudek show
v mateřské škole

Show Adolfa Dudka
ve ŠD

Dílna s rodiči

Zdravá svačinka

Krásné zimní odpoledne

Dílna s rodiči u Rybiček

První vysvědčení

Módní přehlídka
ve školní družině

Recitační soutěž
– školní kolo

Stolní hry ve ŠD

Pohybové hry ŠD
v tělocvičně

Zimní radovánky
na sněhu ve školní družině

Florbalový úspěch

Miniházená II. kolo

Štědrý den v družině

Vystoupení dramatického kroužku

Vánoční besídka prvňáčků

Projektová výuka
v 5.ročníku

Vánoční setkání s rodiči

Úspěch na Kopřivnické laťce

Loutkové divadlo

Loutkové představení pro školku

Florbal kategorie III – Odry

Vánoční besídka
u Rybiček

Zdobení vánočního stromku

Miniházená I.kolo

Dílna s rodiči

Ekotým MŠ 2018/2019

Návštěva z nebe
a pekla ve školce

Vánoční dílna s rodiči

Oslavy 100 let České republiky v MŠ

Halová kopaná

Indiáni z 1.třídy

Já, ty, on... my

Soutěž ve sběru přírodnin

Úspěch v pěvecké soutěži

Mezinárodní úspěch
a ocenění v eTwinningu

Vycházka školní družiny k zámku

Měníme suroviny
v potravinu

Vítání občánků

Divadlo ve školce

Podzimní dílna
u Berušek

Zdravá pětka
v pastelkové školce

Přijel Martin na bílém koni

Halloweenská miniolympiáda
ve školní družině