naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

aktuality - archivOranžové kolo v MŠ Kunín 
V souvislosti s povodní v červnu 2009 se naše Mateřská škola zapojila do projektu
„Oranžové kolo - Obnova Mateřské školy v Kuníně po povodni“. Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz), která věnovala na obnovu mateřské školy 152 852 Kč. Díky této finanční pomoci se podařilo získat pěkné vybavení naší mateřské školy.

Mateřská škola Kunín byla při povodních zatopena v celém přízemí. Byly poničeny šatny dětí, šatna dospělých, logopedická pracovna, školní kuchyň, kancelář, sklady potravin a prádelna, voda navíc zpustošila herní vybavení zahrady a její oplocení. Školka s prvorepublikovou tradicí přitom v letech 2007-2008 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Přes 50 dětí muselo být na čas přesunuto do náhradních prostor a pak si vybrat nucené prázdniny, zatímco pracovníci školky usilovně pracovali na obnově zařízení a vybavení. 

Oranžové kolo vyneslo MŠ Kunín 152.852 korun. "Tyto peníze jsme využili na pořízení dřevěného altánku na zahradu pro uskladnění venkovních hraček a nákup nového mrazáku, lednic a nerezových stolů do kuchyně," říká Renáta Sztefková, vedoucí mateřské školy. Díky nasazení zaměstnanců školky, obecního úřadu a některých rodičů dětí se podařilo provoz obnovit jen o týden později po začátku nového školního roku. "Přestože jsme si prožili okamžiky hrůzy během povodní i pocity beznaděje bezprostředně po nich, postavili jsme školku opět na nohy a máme ji nyní v ještě lepším stavu, než dříve," shrnuje Sztefková.

· V průběhu dvou měsíců se nám podařilo dvojí vítězství. Pro nejlepší třídiče odpadu jsme zorganizovali výlet do Olomouce a v projektu RECYKLOHRANÍ jsme pro žáky získali stolní fotbálek. Postupně bude putovat po jednotlivých třídách, ať si ho žáci užijí.
· Pokračuje projekt BRÝLE A POŠTOVNÍ ZNÁMKY PRO AFRIKU – bližší informace na www.zskunin.cz, nebo u Mgr. Heiníkové.
· Do Tibetu dorazily dárky pro děti, které jsme jim poslali – foto na www.zskunin.cz
· Děkujeme vedení zámku za umožnění prohlídky výstavy Arabela na zámku.
· Také děkujeme organizaci ADRA za dárky pro děti – každé dítě od 1.do 6.třídy dostalo krabičku s LEGEM – foto na našich stránkách.
· Žáci školy nasbírali v letošním podzimu 1060 kg kaštanů a žaludů.

· Ministerstvo školství doporučilo seznámení rodičů s následující informací:
Ministerstvo zdravotnictví požádalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zveřejnění informace, že v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro kontrolu nemocí a národních odborných autorit v oblasti vakcinologie, TBC, pediatrie, infekce a epidemiologie vyhláškou č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, od 12. 3. 2009 ruší plošné provádění přeočkování proti TBC u dětí ve věku jedenácti let. Hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít upozorňuje, že aktivity vyvíjené některými kalmetizačními pracovišti v oblasti přeočkovávání dětí ve věku deseti a jedenácti let jsou neefektivní a zbytečné. Vzhledem k medializaci zrušení BCG revakcinace (přeočkování proti TBC) dětí v 11 letech při zachování primovakcinace při narození dítěte v ČR upozorňuje MZ na společné stanovisko předsedů odborných společností ČLS JEP uveřejněné na www.detskylekar.cz, se kterým se hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně pro ochranu veřejného zdraví plně ztotožňuje. 

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY ŘIJEN 2009

NA KTERÉ AKCE SE MŮŽEME TĚŠIT V ŘÍJNU?
· Na Dílnu s rodiči
· Na setkání s Bíloveckým hasičským sborem, který zasahoval v mateřské škole během povodní a slíbil nám ukázku hasičské techniky
· Na výstavu „Arabela“ na zámku

Rodiče dětí, které už mají 18 měsíců a více a ještě nechodí do mateřské školy: ještě jsou 4 volná místa v Mateřském centru, přihlásit se mohou i rodiče s dětmi, kteří nejsou z Kunína. Setkávání co 14 dní v pondělí 16-17 hodin
Kontakt MŠ 556 749 325

Děkujeme rodičům, kteří nás bohatě zásobili ovocem a zeleninou pro tématické týdny „Ovoce a zelenina“. Učili jsme se všemi smysly – pozorovali, přiřazovali, porovnávali, ohmatávali, ochutnávali, očichávali, strouhali, krájeli, počítali…..ještě jednou moc děkujeme Sztefková Renáta

ZPRÁVY ZE ŠKOLY ŘIJEN 2009

Staneme se ekologickou školou???….
Před čtyřmi lety jsme s heslem třiďte odpad, má to smysl vyhráli v krajské soutěži o nejlepší video za třídění odpadu. V červnu jsme byli již podruhé oceněni jako nejlepší sběrači víček z PET lahví v kraji. V loňském školním roce jsme se pod tímto heslem přihlásili do soutěže o Ekologickou školu kraje. A byli jsme úspěšní. Za významné ekologické aktivity jsme převzali 3.listopadu v Ostravě referenční list Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Docela dost úspěchů, ale nám to nestačí. V loňském školním roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže o krásné ceny s názvem RECYKLOHRANÍ.. O co jde? Kromě starého papíru a víček sbíráme také baterie a drobné elektrozařízení. Na obojí máme speciální nádoby a firma, která soutěž vyhlásila, zajišťuje odvoz. 
Baterie nesmí být rezavé, poškozené nebo tekoucí. Elektrospotřebiče mohou být: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje, kulmy, fény, …. NE – televizory, monitory, zářivky.
Kromě toho začal ve škole pracovat ekotým pod vedením paní učitelky Csibové, ve kterém pracují žáci z různých ročníků školy. Ekotým poukazuje na nedostatky ve škole z hlediska ekologizace provozu. Sami nakreslili obrázky o zhasínání světel a rozmístili je po škole. Také nafotili černé skládky v obci a bude se s nimi dále pracovat. 
Proto jsme se rozhodli, že bychom rádi získali mezinárodní titul EKOŠKOLA. Přihlásili jsme se do tohoto projektu, který organizuje vzdělávací agentury TEREZA. Uvidíme, jak se nám to podaří.
Tak co říkáte? Pomůžete nám opět zvítězit a vyhrát pro žáky pěkné ceny? Tak třiďte odpad, má to smysl……….. ( Žáci ZŠ a MŠ Kunín)

Brýle a poštovní známky pro Afriku
Náš mezinárodní projekt „Brýle a poštovní známky pro Afriku“ pokračuje také v tomto školním roce. Jestli máte doma nepotřebné a hlavně nepoškozené funkční dioptrické brýle a známky z poštovních zásilek, přineste je paní učitelce Heiníkové do ZŠ Kunín. Okraj kolem známky musí mít 1 cm nebo přineste obálku i se známkou.
Brýle jsme začali sbírat již v září 2006 a celkem jsme profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje, zaslali z naší školy 158 kusů brýlí a velké množství poštovních známek. Za tyto známky se nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a Slovenska bylo již do tohoto státu odesláno 18 922 kusů brýlí. Děkujeme.
(Mgr. Věra Heiníková)


POVODEŇ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

· 24.6.2009 byla budova školky zasažena bleskovou povodní. Zatopeno bylo přízemí – šatny dětí, šatna dospělých, logopedická pracovna, školní kuchyň, kancelář, sklady potravin, prádelna. Vytopen byl i obecní byt v přízemí. 
· Od 25.6.2009 probíhalo vyklízení a čištění prostor budovy i školní zahrady, odčerpávání vody, brigádně byl vyklizen a vyčištěn i obecní byt
· 25.6. a 26.6. byla MŠ mimo provoz, v pátek byl zorganizován náhradní provoz v budově ZŠ (probíhal v těchto prostorech první 2 týdny v červenci a poslední 2 týdny v srpnu). 
· Ve druhém červencovém týdnu, po rozhodnutí o demolici altánu, byl altán vyklizen a hračky přestěhovány do náhradních prostor v základní škole
· Postupně začalo v budově MŠ osekávání omítek, vysušování prostor, v srpnu byly zahájeny stavební práce a oprava všech přízemních místností. 
· Poslední týden v srpnu a první týden v září probíhaly úklidové práce a stěhování nábytku a materiálu do opravených místností. Byly instalovány nové plynové kotle.
· Provoz v budově byl zahájen 7.9.2009 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ OD ZÁŘÍ 2009 3 ODDĚLENÍ
· SLUNÍČKA, BERUŠKY A ŽABIČKY
Od září 2009 navštěvuje mateřskou školu 52 dětí v budově MŠ (2 třídy) a 15 dětí (1 třída předškoláků) je umístěno ve třídě v ZŠ (místnost bývalé družiny). Děkujeme základní škole za poskytnuté prostory a za patronát nad předškoláky. Celkem tedy navštěvuje mateřskou školu od září 2009 67 dětí, 2 další zapsané děti nebyly pro vyčerpanou kapacitu umístěny. Personál byl rozšířen o 2 kvalifikované učitelky a pracovnici provozu.

· Dopravní soutěž
V dubnu, v rámci měsíce bezpečnosti, organizujeme každoročně školní kolo dopravní soutěže. Tato soutěž se skládá ze dvou částí: dopravní test a jízda zručnosti. Dopravní test píší všichni žáci školy od 4.ročníku. Právě ve čtvrtém ročníku probíhá od měsíce ledna dopravní kurz, ve kterém se žáci mimo vyučování setkávají a učí se zásadám bezpečného chování na silnici. Školní kolo jízdy zručnosti proběhlo 21.4. před školou. Vítězové postupují do okrskového kola, které se koná v Novém Jičíně 28.4.2009. Družstvo tvoří žáci 4.ročníku – Antonín Navrátil, Klára Turská, Anita Tillová a Jan Vlček. Ať se vám daří!!!!!!!

· Den Země
V pondělí 27.4.2009 jsme oslavili opět jako každoročně Dne Země. Učitelé si pro děti připravili celou řadu ekologických aktivit a aktivit využívajících přírodu. Každá třída si vybrala svůj třídní strom, který roste v okolí školy a zpracovala o něm co nejvíce informací. Výsledkem je devět krásných plakátů, které využijeme pro výzdobu školy. Navíc byly stromy opatřeny zalaminovanou ceduličkou s českým a latinským jménem stromu. Tak se děti učí stromy poznávat.
Další aktivitou byl úklid kolem školy. Byly vyhrabány všechny kouty školní zahrady, zameteny všechny chodníky, zkypřené záhony a popálené větve ze skácených stromů. Ti nejmenší se postarali o sběr všech nečistot nejen kolem školy, ale také na školním hřišti. Celý areál je zase o kapku pěknější.
Poslední aktivitou bylo seznámení s přírodninami a jejich využitím v běžném životě. Žáci vyprali rozlišovací dresy v mýdlových ořeších. Také o nich nic nevíte? Obsahují saponin a mohou nahradit běžné prací prášky. Jsou ekologicky velmi čisté a vhodné především pro alergiky. Dále děti poznávali různé druhy koření podle vůně, tvaru a hmatu. Na dalším stanovišti si zahráli ekologické pexeso a naučili se význam některých běžně používaných slov – například co je to recyklace. U metorologické budky byla další zastávka. Tady se děti dověděly, které veličiny se ve škole denně měří, jaké měřící přístroje tam máme uložené a jak se vše zapisuje. Na chodbě školy poskládaly děti z plastových víček pěkné obrázky a sestavili barevnou mapu světa s různobarevnými kontinenty. Poslední aktivitou byly „šnečí závody“ – jednalo se o chromatografii – vzlínající voda s sebou nese barvivo z fixů.
Každý žák prošel všechny aktivity a na připravenou kartičku získal z každé aktivity razítko. Výherci jednotlivých aktivit byli odměněni bonbóny.
Celý týden před tímto projektem se škola zapojila do sběru starého papíru, víček, drobného elektrozařízení, starých elektrobaterií, plastů a krabiček od mléka. Všechen roztříděný odpad byl ze školy odvezen. 
Tyto ekologické aktivity jsou pro naší školu velmi cenné, jelikož se snažíme o to, abychom se stali Ekologickou školou. 

· Poděkování
Děkujeme Sdružení rodičů za poskytnutí peněžního daru Mateřské i Základní škole. Ještě zvažujeme, co za získané peníze dětem zakoupíme. 
Dále děkujeme seniorkám z Kunína za pomoc připečení perníků na Den otevřených dveří před velikonocemi a za pomoc při vedení keramického kroužku. Bez jejich pomoci bychom tyto aktivity nemohli realizovat.

· Připravujeme, chystáme. Vyhovíme rodičům?
V novém školním roce chystáme ve škole plno změn. Některé z nich připravujeme pro rozšíření nabídky zájmových činností pro naše žáky, některé vznikají z podnětů rodičů. Co nás tedy čeká?
Z důvodů neumístění 16 dětí do mateřské školy jsme se po jednání zastupitelstva obce dohodli se zřizovatelem, že zřídíme nové oddělení mateřské školy v budově základní školy. Po ohledání místa Krajskou hygienou jsme získali kladné stanovisko a povolení zřídit oddělení pro 15 dětí. Připravili jsme tedy všechny podklady a zaslali je na KÚ Moravskoslezského kraje. Nyní čekáme na zápis nového oddělení do rejstříku škol. Rozhodnutí bychom měli obdržet do konce května. V tom okamžiku budeme moci přijmout všechny děti, které mají o výuku zájem. V novém oddělení budou umístěny předškolní děti. Slibujeme, že se o naše benjamínky budeme vzorně starat a zjednodušíme jim vstup do první třídy. 
Školní družina bude umístěna do hlavní budovy a některé třídy změní své umístění. 
Další připravovanou změnou je zahájení výuky Zájmové umělecké školy ve Studénce přímo u nás ve škole. Děti nemusí nikam dojíždět a získají kvalitní základy jak ve výtvarném i v hudebních oborech. Cena za toto vzdělání je sice vyšší, než za klasické kroužky, ale děti získají samostatné vysvědčení, které mohou potom uplatnit při dalším studiu.
K novému školnímu roku bychom chtěli zrekonstruovat a dovybavit počítačovou učebnu. Stávající je již nevyhovující. Obec Kunín ve spolupráci s námi připravuje projekt na modernizaci výuky ve škole, který má být spolufinancován EU. Dále obec znovu podává projekt na rekonstrukci školního hřiště a chodníků před školou. Držme palce, ať jsou projekty přijaty a penízky dostaneme.
Od září bude mít škola nový kabátek – novou fasádu. Školní parlament spolu se žáky pomáhal vybírat její barvu. Jelikož více nápadů bylo velmi pěkných, rozhodli jsme se pro kompromis a zvolili jsme barevnou mozaiku. Každá budova tak získá jiný barevný odstín a celkově bude celý areál připomínat barevné kostky. Snad se dětem v naší barevné škole bude líbit. Hlavně nám bude teplo. Děkujeme obci, že nám umožnila zvolit si barvy školy.
V průběhu výuky se zaměříme na čtenářskou gramotnost. Naše škola se stala součástí týmu škol, zapojených do projektu Čtení je šance, který podalo Krajské vzdělávací a informační centrum v Novém Jičíně. Projekt je také spolufinancován EU a zaměří se na výuku čtení s porozuměním. 
Nový školní rok je také rokem výročí. V září 2010 oslavíme 40 let otevření nové školní budovy. Oslavovat bychom chtěli na konci školního roku malou akademií a dnem otevřených dveří.
Zkrátka máme plno plánů a nápadů. Tak nám držte palce, ať se nám je podaří zrealizovat.
Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY – DUBEN 2009
MÁME ZATEPLENO A NOVOU FASÁDU
Budova mateřské školy je již zateplena a dokončuje se obnova fasády. Odpovídám na dotazy veřejnosti, týkající se barvy fasády. Vnímání a líbivost barev byla, je a bude subjektivní záležitostí. Každý má v oblibě jinou barvu, jiné odstíny. Vybrat „tu správnou“ bylo obtížné. Děkujeme zřizovateli, že jsme se na výběru jako „školka“ mohli podílet. Vybrána byla barva sytá, veselá. Dětem se líbí, dospělí se v názorech rozcházejí. Respektovali jsme radu odborníků, že pruhy by budovu snížily a hlavně, že by zvýraznily nepravidelnost rozmístění oken v přední části. Do šikmých pruhů a oblouků jsme se nechtěli pouštět ze stejných důvodů. Budovu ozvláštní praktické a výrazné barevné dveře a časem i zajímavý plot, který bude přímo „školkový“ a který vynikne právě na jednobarevné fasádě. Nechte se překvapit.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za finanční dar Sdružení rodičů, díky kterému jsme si vyjeli do Divadla loutek do Ostravy a vyjedeme si na výlet na Hukvaldy. Děkujeme za to, že díky daru máme zprostředkovány zážitky.

V ÚTERÝ 26.5. SE KONÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V 15.30 HODIN PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: 
„NOSNÍ MANDLE U DĚTÍ“

o MÁ VAŠE DÍTĚ STÁLE OTEVŘENÁ ÚSTA? 
o DÝCHÁ PUSOU MÍSTO NOSEM?
o CHRÁPE V NOCI? MÁ ČASTÉ RÝMY? 
o STĚŽUJE SI NA ÚNAVU?
o JE ŘEČ VAŠEHO DÍTĚTE HUHŇAVÁ? MLUVÍ „PŘES NOS“?

· V první části vás Mudr. Přadková Marie (lékařka oddělení ORL novojičínské nemocnice) seznámí s lékařským náhledem na tuto problematiku, popíše, jak probíhá vyšetření a případná operace, co způsobuje zbytnělá nosní mandle z medicínského hlediska
· V druhé části vás paní učitelka Sztefková Renáta (logopedický asistent) seznámí s následnou péčí po operaci, popíše, jaký může mít vliv neodstraněná zbytnělá nosní mandle na školní úspěšnost dítěte. 
· Zjistíte, že zbytnělá nosní mandle nemá vliv jen na časté rýmy u dětí, ale že má vliv i na řeč a vzhled dítěte, že může ovlivnit i to, jak bude vaše dítě úspěšné ve škole
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE

AKCE „ODPOLEDNE S BABIČKOU, DĚDEČKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
16.4.2009 se konal nultý, úvodní ročník této akce. Ověřily jsme si zájem veřejnosti o akce tohoto typu, vychutnaly si pohodově strávený společný čas. Babičky i dědové odcházeli spokojeni, děkovali za připravenou akci. Měli čas si prohlédnout školku, hračky a „zahrát“ si spolu s vnoučky. Hrdě je chválili a nespustili z nich oči. Těšíme se na další setkání se seniory v příštím školním roce.


Sponzoři roku 2008
V roce 2008 přispěli naší organizaci finanční částkou následující organizace a soukromé osoby: Roman Přadka, Ha Nguyen, Ing. Renáta Kulišťáková, THERMACUT Uherské Hradiště, Sdružení rodičů.
Všem jmenovaným a všem nejmenovaným, kteří nám jakkoli pomohli, velmi děkujeme. Díky Vaší pomoci můžeme dětem zajistit různé nadstandardní aktivity.

Projekt 5. třídy ZŠ Kunín „MY A TIBET“
Víte co to je „Pastelka pro Tibet?“ Je to charitativní projekt fulnecké nadace Comenius na pomoc tibetským sirotkům ze sirotčince v nepálském Kathmaddu.
Na internetu jsme si našli příběhy těchto dětí, které nemají zajištěny ani základní životní potřeby. Tyto děti skončily na ulici, kde je vyhodili rodiče, nebo o rodiče přišly ve válce. Rozhodli jsme se, že tibetským dětem pošleme k Vánocům dárek.
Zjistili jsme, že v Tibetu se neslaví Vánoce, ale Losar – tibetský Nový rok, trvá tři dny a slaví se podle tibetského lunárního kalendáře od začátku ledna do konce března. A letos mají tento letopočet: 2066.
Většina dětí z naší třídy si vybrala jednoho kamaráda, kterému poslala dárek, krátký anglický dopis a někteří přiložili i svou fotografii.
Nakonec byla dárků plná krabice a spolu s dopisem o nás, naší škole i obci a fotografiemi, jsme ji v prosinci poslali do Nepálu tibetským dětem. Teď čekáme, jestli dárky došly a jestli nám děti odpoví.
Tímto projektem jsme si prohloubili učivo vlastivědy o světě – Tibetu, procvičili si angličtinu i psaní dopisu. Na internetu jsme vyhledali a zpracovali informace pro napsání projektů o Tibetu a o svém kamarádovi z Tibetu. Zároveň jsme si uvědomili, že ne všude na světě žijí děti spokojeně a mají zajištěny jídlo, ubytování i lásku rodičů. Překvapila nás jejich přání: mít zvířátko, podívat se do zoologické zahrady nebo ochutnat zmrzlinu.
Tibet má nádhernou přírodu, památky i kulturu. Pro turisty je lákavou, ale teď málo dostupnou zemí. Snad až my začneme sami cestovat a poznávat svět, někdy se s kamarády z Tibetu setkáme a prohlédneme si jejich zemi.
O Tibetu se dozvíme mnohem více první březnový týden, kdy na naší škole proběhne týdenní projekt „Pastelka pro Tibet“ ve spolupráci s nadací Comenius Fulnek.

                                                              Žáci 5.třídy ZŠ a MŠ Kunín
                                                              a třídní učitelka Mgr. Věra Heiníková

Z hlášení školního rozhlasu:
Náš projekt „Brýle a poštovní známky pro Afriku“ pokračuje také v tomto školním roce. Jestli máte doma nepotřebné a hlavně nepoškozené funkční dioptrické brýle a známky z poštovních zásilek, přineste  je paní učitelce Věře Heiníkové. Okraj kolem známky musí mít 1 cm  nebo přineste obálku i se známkou.

Brýle jsme začali sbírat od září 2006 a celkem jsme profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje, zaslali z naší školy 151 kusů brýlí a velké množství poštovních známek. Za tyto známky se nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a Slovenska bylo již do tohoto státu odesláno 18 922 kusů brýlí. Podpořte i vy tuto humanitární akci!! Děkujeme.

Před třemi lety jsme s tímto heslem vyhráli v krajské soutěži o nejlepší video za třídění odpadu.  V červnu jsme byli oceněni jako nejlepší sběrači víček z PET lahví v kraji.  V loňském školním roce jsme se pod tímto heslem přihlásili do soutěže o Ekologickou školu kraje. A byli jsme úspěšní. Za významné ekologické aktivity jsme převzali 3.listopadu v Ostravě certifikát Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Docela dost úspěchů, ale nám to nestačí. V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže o krásné ceny s názvem RECYKLOHRANÍ.. O co jde? Kromě starého papíru a  víček sbíráme také baterie a drobné elektrozařízení. Na obojí máme speciální nádoby a firma, která soutěž vyhlásila, zajišťuje odvoz.

Baterie nesmí být rezavé, poškozené nebo tekoucí. Elektrospotřebiče mohou být: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje, kulmy, fény, …. NE – televizory, monitory, zářivky.

Dále se po škole objevily nádoby na tříděný odpad. Prosíme všechny žáky aby důkladně třídili odpad a neházeli do kontejnerů, co tam nepatří.

Milí žáci. Jistě jste si všimli, že se všechny paní učitelky snaží, aby škola byla pěkná. Dělají výzdobu, pořizují vám sedačky, pečují spolu s vámi o květiny. O to více nás všechny mrzí, když naši práci ničíte. Odhazujete odpadky mimo koše, boucháte dveřmi, až se rozmlátí, čmáráte na lavice, ničíte toaletní papír a ubrousky. My to tady chceme mít pěkné. Vy ne? Tak se nad svým chováním někdy zamyslete a začněte se chovat jako lidé!!!

Na školní zahradě máme postavenou meteorologickou budku. Od ledna chceme začít s měřením teploty, tlaku a vlhkosti. Celý projekt má na starosti paní učitelka Ivana  Machýčková, která vyzývá zájemce o měření, aby se do 12.12. u ní přihlásili. Přihlásit se mohou všichni žáci druhého stupně a pátého ročníku, kteří se zajímají o počasí.

Naše škola by ráda získala mezinárodní titul ekoškola.  Proto musí ve škole začít pracovat ekotým – v něm budou pracovat žáci, učitelé a ostatní provozní pracovníci školy. Chceme se ještě více zaměřit na ekologický provoz školy. Ekotým má na starosti paní učitelka Iveta Csibová. Ráda v týmu uvítá všechny ekologické nadšence. Pokud se vám chce udělat něco pro dobrou věc, přihlaste se u ní.

Ve škole nám začal pracovat školní žákovský parlament. Jejím vedoucím je paní učitelka Petra Šrubařová. Parlament shromažďuje žáky ze všech tříd naší školy. Pokud potřebujete cokoli projednat, obraťte se na poslance ze své třídy nebo přímo na paní učitelku.  Obracejte se tedy na tyto poslance: ve 3.třídě Tomáš Bátrla a Richard Štec, ve 4.třídě Klára Turská a Sylva Vykydalová, v 5.třídě Martin Fábík a Michal Knápek, v 6.třídě Veronika Hoďáková a Jan Pastorek, v 7. třídě Zdeněk Chrástecký a Ondřej Navrátil, v 8.ročníku Monika šmídová a Martin Štancl a v 9.ročníku Vladimír Juroška.

A ještě ke zdravení ve škole. Ani nevíte, jak je to smutné, když po chodbě přejdou žáci kolem dospělých a většina žáků dospělého nepozdraví. Zdravení je základ slušného chování všech lidí. A že vám všem paní učitelka neodpoví? Jistě chápete, že kdyby odpověděla každému, tak se uzdraví, ale všechny dospělé pozdrav potěší. A nezapomínejte, že tady máme také pana školníka, paní uklízečky a paní kuchařky. Jsou součástí naší školy a pozdrav si také zaslouží. No a když do školy přijde někdo cizí a slyší, že jste ho pozdravili, hned Vás nezapomene pochválit a v ředitelně řekne, že máme šikovné žáky. Tak to zkuste.

Exkurze do provozu
Ve čtvrtek 30.10. se žáci 8. a 9.ročníku vydali na exkurzi přímo do provozu – do podniku Vítkovice Ostrava. Aby si blíže přiblížili rozdíl mezi surovým železem a ocelí, navštívili jsme halu, ve které se vyrábějí zalomené hřídele. Sami jsme byli překvapeni jejich velikostí a tím, že se používají v motorech většiny lodí a tankerů. Žáci vybavení bezpečnostní helmou prošli halou a viděli v provozu několik gigantických soustruhů. 
Po nových informacích o soukromé škole Vítkovic jsme se přesunuli do Muzea vysokých pecí. Na vlastní oči jsme viděli železnou rudu a všechny příměsi pro výrobu železa. Prohlédli jsme si zblízka místo, kde se prováděl odpich, kde tekla žhavá tavenina a struska a kde se jímaly odpadové plyny. Ani jsme netušili, že je toto místo národní kulturní památkou a čeká na zápis do knihy památek UNESCO. Celou exkurzi sponzorovala společnost Vítkovice. Je jistě velmi praktické vidět to, o čem se žáci učí na vlastní oči. ( žáci 8. a 9.ročníku)

Třiďte odpad, má to smysl….
Před třemi lety jsme s tímto heslem vyhráli v krajské soutěži o nejlepší video za třídění odpadu. V červnu jsme byli oceněni jako nejlepší sběrači víček z PET lahví v kraji. V loňském školním roce jsme se pod tímto heslem přihlásili do soutěže o Ekologickou školu kraje. A byli jsme úspěšní. Za významné ekologické aktivity převezmeme 3.listopadu v Ostravě certifikát Ekologická škola Moravskoslezského kraje. Docela dost úspěchů, ale nám to nestačí. V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže o krásné ceny s názvem RECYKLOHRANÍ.. O co jde? Kromě starého papíru a víček sbíráme také baterie a drobné elektrozařízení. Na obojí máme speciální nádoby a firma, která soutěž vyhlásila, zajišťuje odvoz. 
Baterie nesmí být rezavé, poškozené nebo tekoucí. Elektrospotřebiče mohou být: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje, kulmy, fény, …. NE – televizory, monitory, zářivky.
Tak co říkáte? Pomůžete nám opět zvítězit a vyhrát pro žáky pěkné ceny? Tak třiďte odpad, má to smysl………..

Drakiáda
9.10.2008
Nastal den, kdy se uskutečnila drakiáda. Ráno sice pršelo, ale odpoledne bylo nádherně. 
Po obloze se prohánělo na 30 draků a dráčků, buď zhotovených doma, ve ŠD nebo zakoupených. Někteří dali přednost koupeným, protože se mysleli, že zaručeně poletí.
S žáky přišli i někteří rodiče. Lucie Garská měla draka doma zhotoveného, všichni doma se na jeho výrobě podíleli. Byl také pěkně vyzdoben. S vypuštěním draka pomáhal tatínek. A to hlavní – tento doma vyrobený drak létal snad nejlépe.
Některý drak moc nelétal, ač byl vyroben doma nebo koupený – některý se potrhal nebo 
i polámal. Rodiče bedlivě sledovali a pomáhali při pouštění i jiným žákům, kterým se třeba zamotaly provázky.
Žáci byli spokojeni a těšili se s napětím, kdy budou vyzváni, aby si šli pro „cenu“. Z nabídky si žáci vybírali baterky, dalekohledy, plyšové hračky a další zajímavé ceny. Všem se drakiáda líbila, jen někteří litovali, že se dost nepřipravili, ale na další drakiádu si určitě pořídí draka včas, a to velmi dobrého.
Drakiádu připravila a vyhodnotila paní Vlčková (z obecního úřadu), při hodnocení pomáhala zástupce ředitele školy A.Rusková a vychovatelka ŠD S.Bolcková.

Loutkové divadlo
10.10.2008
Divadlo Myška zahrálo ve ŠD loutkovou pohádku PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Žákům se velice líbila, zvláště písničky. Přestože někteří onemocněli, zúčastnilo se 35 spokojených žáků.

Vazby ve školní družině
17.10.2008
Do ŠD jsme si pozvali odbornici paní Helenu Malčíkovou. Ukázala nám, jak se váže suchá vazba (kytice), košík a žáci si zhotovili malé „dýňáčky“ ozdobené posledními podzimními kvítky. Žákům se činnost dařila, pracovali s nadšením a byli se svými dílky spokojeni. Rodičům se velice líbily vazby paní Malčíkové a ocenili její odbornost. Moc děkujeme 
paní Malčíkové, že nám věnovala svůj čas a zpestřila činnost ŠD. ( Sylva Bolcková)

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY listopad 08
Děkujeme rodičům
V mateřské škole jsme se v říjnu věnovali tématu podzimu a podzimních plodů. Děkujeme všem rodičům, kteří spolupracovali a donesli do školky dětem na ukázku a ochutnávku podzimní plody ze zahrádek a exotické plody z obchodů. Děti tak měly možnost vidět a ochutnávat ovoce a zeleninu, vyzkoušet i jednoduché formy zpracování (strouhání, krájení…), vyráběly si z plodů figurky a zvířátka. Pozorovaly tvary, velikost a barvy plodů, strukturu slupek, pecek a jader, hrály si na obchod. Učily se o významu konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví, o možnostech uchování. Ještě jednou děkujeme zúčastněným rodičům za spolupráci.

Odpovídáme na nejčastější dotazy ohledně zápisu do mateřské školy v příštím školním roce:
Zápis proběhne v pondělí 9.2.2009 a 10.2. 2009 vždy od 15 do 16 hodin ve vestibulu mateřské školy. Bude se tedy konat jen ve 2 dnech, ne po celý měsíc, jak bylo zvykem. Děti budou přijímány podle kritérií stanovených ředitelem školy (přednostně předškoláci, pak děti podle věku od nejstarších po nejmladší. Nejdříve budou umístěny děti s trvalým bydlištěm v Kuníně, pak děti z ostatních obcí případně měst…). Rodiče si s sebou k zápisu přinesou:
· Občanský průkaz rodičů nebo zákonných zástupců (pro kontrolu trvalého bydliště)
· Rodný list dítěte (pro ověření údajů o dítěti)
· Vyplněnou přihlášku do MŠ (kdykoliv k vyzvednutí v MŠ). Přihláška musí být podepsaná oběma rodiči či zákonným zástupcem, případně přineste Rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
Vyplněné přihlášky budou přijímány pouze v uvedené době zápisu, rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte obdržíte do 30 dnů od zápisu. Přihlášky si musí podat pro své děti i rodiče, jejichž děti nebyly přijaty v předešlém školním roce. Na případné další dotazy odpovíme v mateřské škole, volejte v pondělí nebo ve středu od 10 do 11 hodin na 556 749 325. Sztefková Renáta

V mateřské škole jsme zahájili nový školní rok 2008/2009 1. září. Je přijato 52 dětí, je naplněna kapacita zařízení. Z období dubnového zápisu nebylo přijato 5 dětí. Další zájemci, kteří se o místo pro dítě ucházeli až po zápisu, nemohli být také uspokojeni. Přihlášky v současné době nepřijímáme. Zápis pro nový školní rok proběhne v březnu 2009, termín bude uveřejněn ve zpravodaji a ve vývěsce MŠ v obci.
Pro školní rok 2008/2009 jsou připraveny nové projekty:
· Činnost zahájilo Mateřské centrum. Je určeno pro rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují
  MŠ a už dovršily 18 měsíců. Obsahem jsou pohybové, hudební, výtvarné činnosti, cvičení
  rodičů s dětmi, hry. Setkání budou probíhat jednou za čtrnáct dní.
· V mateřské škole jsou od měsíce září poskytovány Pedagogické poradenské služby v oblasti
  Rozvoje řeči a komunikačních dovedností (logopedie). Nabízíme službu v Kuníně a v
  odpoledních hodinách, kdy se rodič nemusí uvolňovat ze zaměstnání. Služba může být
  poskytována předškolním i školním dětem, případně dospělým. 
· Od měsíce října zahájí v MŠ činnost kroužek „Malí hudebníci“. Náplní budou dechová a
  rytmická cvičení, zpěv, hudebně pohybové hry, základy hry na zobcovou flétnu. Kroužek je
  určen pro děti, které dosáhnou v tomto školním roce 5 let. 
Informace a přihlášky v mateřské škole.

V měsíci říjnu připravujeme mimo pravidelné aktivity: 
· Divadlo v mateřské škole „Perníková chaloupka“
· Dílnu s rodiči
· Společné dopoledne s prvňáčky v MŠ (3.10.)

V základní škole byl školní rok zahájen také 1.září s počtem 150 žáků. Po prázdninách čekaly na žáky nově opravené prostory šaten. Byly zakoupeny nové šatní skříňky a položena nová dlažba. Prostor je nyní pěkně přehledný a příjemný. Již v měsíci září jsme pro žáky připravili první projektový den – branný den. Posuďte sami, co o něm psali níže naši žáci. Také jsme podnikli se žáky dvě exkurze – na stanici rychlé záchranné služby a do Hasičské zbrojnice se vydali naši nejmenší, žáci 1.- 3.třídy. Dostali jsme se do míst, kam se běžný občan nedostane a v obou zařízeních se nám maximálně věnovali. Žáci čtvrtého ročníku zase navštívili dopravní hřiště v Novém Jičíně, kde proběhla spolu s policisty první lekce Dopravní výchovy.

Branný den
V pátek 19.9.2008 proběhl v naší škole Branný den. Zapojili jsme se do různých programů, které vybrali naši učitelé. Těšili jsme se na kurz sebeobrany, bohužel nedorazili karatisti, proto jsme se podívali na video o tom, jak udělat člověku první pomoc, jak zachránit lidi při povodni, jak se zachovat při havárii atd. Druhou hodinu jsme se přesunuli k pracovníkovi záchranky z Nového Jičína, kde jsme se dověděli o první pomoci v praxi. Poslední část proběhla s policií České republiky, kde jsme se dověděli o sebeobraně a o tom, jak se chovat, když nás někdo napadne. Na konci vyučování jsme napsali test, ve kterém jsme si ověřili, co si pamatujeme.
Žáci prvního stupně si povídali také o všech těchto věcech s třídními učitelkami a potom s policisty. Ti jim povyprávěli, co mají na starosti, jak pracují, předvedli způsoby sebeobrany a nechali je udělat otisky prstů. Ještě pojedou v pátek 26.9. do Nového Jičína na stanici záchranné služby a do požární zbrojnice na exkurzi.
Branný den se asi každému líbil, asi proto, že se každý dozvěděl informace, ze kterých se poučil a které mu snad budou dobré i v horších časech. ( Martina Palacká, VIII.třída) 

Chystáte rodinnou oslavu a hledáte vhodné prostory?
Ředitelství ZŠ Kunín nabízí k pronájmu prostory pro rodinné oslavy ve školní jídelně, ve které lze uspořádat slavnostní tabuli.
K dispozici je plně nově zařízená cvičná kuchyně s nádobím, se sporákem a lednicí. Pro tabuli zapůjčíme také slavnostní ubrusy. V případě potřeby lze využít také prostor za školou.
Cena pronájmu je 500,- Kč. 
Pronájem lze objednat přímo ve škole na tel. 556 749 714 nebo 556 712 737 nebo osobně na ředitelství školy. 

Dějepisná exkurze a poznávací zájezd Osvětim a Krakov
V úterý 20, května se 13 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Polska. 
Cílem naší cesty bylo město Osvětim, kde byl za 2.světové války největší koncentrační tábor v Evropě a královské město Krakov.
Z Kunína jsme vyjeli v 6.15 a státní hranice v Českém Těšíně jsme překročili v 7 hodin.
Do Osvětimi jsme přijeli asi v půl deváté.
Z parkoviště jsme se přesunuli do prostru památníku. Zde nám byla přidělena průvodkyně – mluvila slovensky. Abychom dobře slyšeli její výklad, dostali jsme všichni sluchátka. Prohlídka začala u vstupní brány do tábora. Zde jsme se dozvěděli, že na tomto místě byly původně kasárna, které Němci přebudovali na koncentrační tábor.
Dozvěděli jsme se, že do tohoto koncentračního tábora byli přiváženi vězni z celé Evropy.
Vězni byli nejprve fotografováni, později jim byla tetovány identifikační čísla. Jejich oblečení bylo označeno barevnými trojúhelníky – podle toho, z jakého důvodu byli do tábora dovezeni.
Většina vězňů zemřela v plynových komorách krátce po svém příjezdu. Jen ti, kteří mohli pracovat nebo přežívali.Vězni byli ubytováni v pokojích, kde byly třípatrové palandy, ve stísněných podmínkách.Někteří vězni byli zastřeleni. Na místě kde k těmto popravám docházelo je dnes pietní místo s květinami a svíčkami.
Viděli jsme také místo, kde byli vězni usmrcováni plynem a spalováni v pecích.
Prohlídka Památníku trvala asi dvě hodiny. Při odjezdu z Osvětimi jsme navštívili také druhou část tohoto tábora v nedaleké Březince. Areál jsme si prohlédli pouze z autobusu, protože nás čekala ještě cesta do Krakova.
Cestou do Krakova začalo pršet. Krakov je třetí největší polské město a v minulosti býval hlavním městem Polska. 
Za mírného deště jsme společně prošli nádvořími královského hradu Wawel a přišli jsme až na známé náměstí Velký rynek. Tady jsme měli chvíli rozchod. Navštívili jsme různé obchůdky a prohlédli jsme si místní pamětihodnosti. 
Těsně před odjezdem se opravdu pořádně rozpršelo.
Domů jsme dojeli ve čtvrt na osm večer plni dojmů. ( Mgr. Eva Štěpánová)

Jaké dojmy si z exkurze odnesli naši žáci?
„O Oswietimi jsem se hodně dozvěděla.Uvědomila jsem si, jak tam lidé žili a jak museli trpět“
„Je to dobrá zkušenost, už asi takovou příležitost nebudu mít. Bylo to dost kruté. Nevím, co mám k tomu říct. Myslím, že si každý udělal obrázek!! Pro mě byly asi nejhorší pece, to bylo hrozné. Já osobně bych do Oswietimi už nejela.“
„Před očima pořád vidím ty cihlové budovy, ale jsem ráda, že jsem se tam byla podívat. Lituji lidi, kteří zažili koncentrační tábor, bylo to fakt hrozné. Nejvíce mě ale zaskočily vitríny s lidskými vlasy, brýlemi, protézami…“ 
„Na výlet jsem se těšila, ale do Oswietimi do koncentračního tábora bych se už asi nevrátila. Působilo to tak smutně a naskakovala z toho husí kůže.“
„Oswietim bylo a je strašným místem, kde zemřelo hodně lidí. Bylo to hodně poučné.“
„Jsem ráda, že jsem se tam podívala. Bylo to velmi zajímavé a zároveň otřesné! Nikdy bych to nechtěla zažít.“

Krakov
„V Krakově jsme se byli podívat na největší hrad v Polsku Wawel. Pak jsme si prohlédli náměstí. Bylo velice hezké a moc se mi líbilo.“
„I když nám počasí nepřálo, užili jsme si ho naplno. Je to krásné velké město. Nejvíc se nám líbilo velké nákupní centrum.“
„V Krakově se mi moc líbilo. Věže, náměstí, tržnice, kde prodávají pěkné věci. Holubi, kteří tam poletovali se nebojí lidí. S radostí bych se sem vrátila.“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jezdíme s úsměvem“

V pátek 23.5.2008 se 10 žáků 4. a 5. třídy zúčastnilo dopravního projektu Policie ČR a České pojišťovny „Jezdíme s úsměvem“. 
Projektu předcházela výtvarná soutěž, ze které komise učitelů z naší školy vybrala tři vítězná usměvavá autíčka s vtipným textem nebo básničkou. Do krajského kola v Ostravě postoupila autíčka s tímto textem: 

„Jede malé autíčko,
svítí na něj sluníčko.
Vesele si pobrukuje,
že mu cesta poskakuje.
Jede, jede přímo k nám,
v garáži ho pohlídám.“ (M.Jourová, 4.třída)

„Já jsem auto veselé,
vozím svoje přátele.
Jezdím dobře,
značky znám,
žádnou chybu neudělám.“ (L.Janýšková, 4.třída)

„Jedeš dneska pomalu,
tak dostaneš pochvalu.“ (M.Kociánová, 5.třída)

Ostatní usměvavá nebo zamračená autíčka děti rozdávaly při akci řidičům. Dvanáct řidičů, kteří projížděli kolem naší školy, dostalo pochvaly a šest řidičů kromě zamračeného auta i peněžní pokuty od Policie ČR a ztrátu bodů. Nejmenší udělená pokuta byla 2 000 Kč. Jeden řidič měl v obci rychlost 90 km/hod.
Michal Kopecký, žák 5. třídy napsal: „Tato akce byla zajímavá a řidiči na ni reagovali s úsměvem a pochopením. Pro některé řidiče bylo překvapením, že i tak malé děti dokáží pochválit i potrestat. Auta, která se usmívala, dostala většina řidičů. Našli se i takoví, kteří dostali smutné auto. Těm jsme řekli, ať jezdí opatrněji.“
Všem dětem se akce líbila, rády by si ji zopakovaly, ale tentokrát by chtěly rozdávat jenom usměvavá autíčka. (Mgr. Věra Heiníková) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediální výchova
Již od začátku školního roku probíhá každý měsíc hlášení školního rozhlasu. Tuto relaci však připravují postupně jednotlivé třídy. Tento měsíc přišla řada na druháky. Aby vysílání něčím zajímavým obohatili, provedli analýzu křestních jmen v naší škole. Také Vás zajímá, která jména jsou nejčastější?
8- Veronika
6- Michaela,Kateřina
4- Marie,Eva
3- Martina,Barbora,Krystýna,Monika
2- Nikola,Ivana,Radka,Miroslava,Simona,Lucie,Markéta,Jana
1- Adéla, Pavlína , Anita , Ráchel, Aneta, Diana, Silvie, Tereza, Klára, Natálie, Jaroslava, Sandra, Daniela, Dominika, Valerie, Iveta, Denisa, Gabriela, Magdalena, Janka, Dagmar, Zdenka

Michal-9
Jan,Lukáš,Martin,Tomáš-5
Jakub-4
Patrik,Petr,Ondřej-3
Marek,Miroslav,David,Vladimír-2
1 –Ferenc, Matěj, Karel, František, Pavel, Adam, Matyáš, Filip, Rostislav, Dušan, Zdeněk, Richard, Jiří, Vít, Dominik, Daniel, Antonín, Štěpán.

Zastoupení znamení, ve kterých jsou narozeni naši žáci:
blíženci-21                beran-19
váhy,býk-16              ryby-15
panna-12                 lev-11 
vodnář-10                střelec,rak-8
kozoroh-6                štír-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak senioři vyzráli na počítač
Od počátku letošního dubna probíhá v naší škole výuka počítačové gramotnosti pro seniory. Téměř každý pátek usedá před obrazovky počítačů naší počítačové učebny 10 seniorů. Všechny spojuje touha proniknout do tajů počítače. Postupně se naučili pomocí malování pracovat s myší, umí si napsat dokument a uložit ho do vytvořené složky, do dokumentu vloží obrázek. Umí si vyhledat informaci na internetu, sami si založili mailovou adresu a učí se ji používat. Všichni se učí s chutí a s elánem. Na nich vidíme, že pojem „celoživotní vzdělávání“, o kterém se žáky často diskutujeme, opravdu funguje. 
Přeji všem absolventů našeho kurzu, aby své nabyté vědomosti dále uplatňovali ať už při vyplnění volného času, nebo při kontaktu se svými blízkými přes internet.( Mgr. Ivana Machýčková)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN 
U příležitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako každoročně v měsíci dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“.
Co budeme sbírat? STARÝ PAPÍR a VRŠKY Z PLASTOVÝCH LAHVÍ.
Jak bude sběr probíhat? 
- Starý papír mohou děti přinášet do školy od 1.4., kontejner bude přistaven od 21.4. – 25.4. ke škole.
- Vršky z plastových lahví mohou žáci přinášet do školy kdykoli.( Kontejner pro plasty už u školy nemáme z toho důvodu, že jsou kontejnery umístěny po celé obci. Ve škole máme na plasty sběrné nádoby a po naplnění je vynášíme na sběrný dvůr).
Děkujeme všem, kteří nám donesou do školy starý papír. Výtěžek bude věnován dětem u příležitosti Dne dětí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Vítání jara“
Ve středu 19.března přišli žáci do školy vybaveni mašlemi, vyfouklými vajíčky, pastelkami a různými pomůckami, které potřebovali ke zhotovení jarních a velikonočních ozdob. Připravili jsme pro ně 13 pracovních dílen. Žáci pracovali v heterogenních skupinách, v jedné skupině byli žáci z různých ročníků. Bylo tak velmi zajímavé sledovat, jak starší spolužáci pomáhají těm mladším. 
Za pomocí učitelů a paní Šnajdárkové a Pruškové si děti pletly tatary, pekly a zdobily perníky, vyrobily si velikonoční vazbu, velikonoční věnec, svíčky, piškotové kuřátko, ozdobily vajíčko, vyrobily přáníčko, dárkovou taštičku, košíček na vajíčko či veselého ušáka. Každý žák si domů odnesl čtyři pěkné velikonoční dekorace.
Dík patří všem, kteří projekt připravili, ale také těm, kteří v dílnách pracovali s chutí. Nesmíme zapomenout na naše paní kuchařky, které pomáhaly s pečením perníků.
                                                                                    (Mgr. Věra Heiníková)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola naruby
V pátek 28.března jsme oslavili svátek Den učitelů, jako vzpomínku na narození J.A.Komenského. My jsme si tento den připomněli zvláštním způsobem. Kromě školního vysílání, které připravili žáci čtvrtého ročníku, se pedagogy pro tento den stali žáci devátého ročníku. Ve dvojicích si připravovali po celý týden výuku pro své mladší spolužáky. Zkusili si, jaké to je, být učitelem (v rámci přípravy na budoucí povolání). Pokud se na výuku pečlivě připravili, žáci měli plné ruce práce a nestačili ani zlobit. Sami deváťáci uznali, že tato práce není vůbec jednoduchá.                                                  ( Mgr. Ivana Machýčková).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda o ekologické výchově
Je středa 5.12.2007 10.00 hodin. Do naší školy přichází pan Vítězslav Černoch, aby s žáky 4. a 5. třídy besedoval na téma Ekologická výchova. Spolu s ním se besedy účastní také místostarosta místního obecního úřadu, pan Miroslav Vlček, který nás seznámil s výsledky třídění odpadu v Kuníně v porovnání s ostatními obcemi okresu Nový Jičín za rok 2006.
A jak viděly besedu děti?
„Učili jsme se o zpracování odpadu, jak se spotřebovává a co se s ním děje než přijde na skládku.“ „ Pán se nás ptal, jaké věci do jakého odpadu patří, např. do bioodpadu, nebezpečného odpadu, …“ „Kam a proč dávat odpad?“ „Učili jsme se, jak se třídí odpad, do jakých popelnic co patří.“ „Líbil se mi film ze skládky. Přednáška byla velmi poučná.“ „Z testu jsme dostali všichni jedničku.“ „Viděli jsme grafy s tříděním odpadu a my (Kunín) jsme na tom nebyli moc dobře.“ „Budu dál třídit odpad, ať je na tom naše obec nejlíp.“ „Pozvali nás na skládku do Životic. Už se těšíme.“ (Mgr. Jana Žáková, žáci 4. a 5. třídy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ KUNÍN
Chcete vědět, jak probíhá výuka v naší škole? Chcete si školu prohlédnout?
Zveme všechny rodiče v úterý 5.2.2008 v době od 8.00 – 14.00 hodin 
do ZŠ v Kuníně.
Během vyučování se můžete podívat do vyučovacích hodin - I.stupeň od 8.00 – 11.30 hodin, II.stupeň od 8.00 – 12.20 hodin a prohlédnout si školu. Odpoledne se můžete podívat na práci našich kroužků i školní družiny a ostatních prostor školy. Služba u vstupu Vám pomůže najít vše, co budete potřebovat.

Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPIS DO I. TŘÍDY ZŠ
se koná ve čtvrtek 7.2.2008 od 14.00 - 17.00 hodin v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 1.9.2002.

Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:
1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka I.třídy ZŠ ( obdrží jej rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ)
Srdečně zveme všechny rodiče i se svými dětmi na Den otevřených dveří v úterý 5.2.2008 od 8.00 – 14.00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brýle a poštovní známky pro Afriku

Náš projekt "Brýle a poštovní známky pro Afriku" pokračuje i v tomto školním roce. Jestli máte doma nepotřebné a hlavně nepoškozené funkční dioptrické brýle a známky z poštovních zásilek, přineste je paní učitelce Heiníkové do ZŠ Kunín. V loňském roce jsme zaslali profesoru Riedlovi 28 kusů brýlí, v únoru 2007 to již bylo 63 kusů brýlí a velké množství poštovních známek. Nynější zásilka obsahuje 60 kusů brýlí a poštovní známky. Označení brýlí počtem dioptrií provedli zdarma v Oční optice ve Fulneku. 
Do Středoafrické republiky již bylo zasláno 18 922 kusů brýlí z Čech, Moravy a Slovenska.
(Mgr. Věra Heiníková)
P.S: Dne 27.11. přišlo do školy písemné poděkování pana profesora Riedla, který děkuje všem, kteří do sbírky přispěli a také paní učitelce Heiníkové, že sbírku organizuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediální výchova
Od září letošního školního roku organizujeme ve škole projekt s názvem „ Školní rozhlasové vysílání“. Jedná se o přiblížení tvorby rozhlasové relace žákům. Každý měsíc mají žáci jednoho ročníku připraven rozhlasový program pro ostatní žáky školy. Poslední pátek v měsíci oznámí žáci školním rozhlasem, co se ve škole děje, připravuje a chystá. V září začali nejstarší žáci, po velmi zdařilé relaci osmáků se nyní připravují sedmáci. V příštím týdnu přijede firma provést rekonstrukci celého vedení rozhlasu, a tím bude vysílání kvalitnější. ( Mgr. Ivana Machýčková)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Poprázdninové zamyšlení…
Po velmi teplém a vydřeném létě nám opět nastává podzimní čas. První měsíc školní práce nám utekl jako voda. Ačkoli děti měly o tři dny delší prázdniny, jako každý rok proběhly kolem nás mílovými kroky. 
Ačkoliv ve škole nezvonil zvonek oznamující začátek vyučovací hodiny, ani se neozývalo dětské štěbetání, ticho v ní rozhodně nebylo. Ještě v červnu se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí školní budovy, především bloku se školní jídelnou. Tam zůstaly stát téměř doslova obvodové zdi. V celém tomto bloku se vyměnila okna, udělalo nové vedení vody, odpadů, plynu a elektřiny, zrekonstruovalo se sociální zařízení a hlavně se zakoupilo nové zařízení kuchyně. Rozsah těchto prací byl velmi rozsáhlý a vše se nestačilo dokončit k začátku školního roku. Proto musím poděkovat všem rodičům za pochopení, jelikož jejich děti byly více než dva týdny bez možnosti stravování. Nakonec se nám podařilo rozjet provoz kuchyně v provizorních podmínkách a ještě se ve sklepech stále pracuje. 
Kromě toho mají žáci ve školní jídelně nové židličky a příprava pokrmů v rámci výuky bude probíhat ve zcela nové cvičné kuchyňce. 
V ostatních prostorech školy se také vyměnila nová okna, u šatny TV se zbudovala umývárna se sprchami a v některých třídách se vyměnily obklady kolem umývadel a zabudovala nová umývadla. 
Největší překvapení nastalo, když se odkryl odpadový kanál ze školní jídelny. Byl ucpaný, nevyhovující, téměř v havarijním stavu. S tím se ovšem nepočítalo. A tak se investice velmi navýšila. 
Prací bylo velmi mnoho. Již do poloviny srpna všichni pracovníci školy – nepedagogičtí i pedagogičtí uklízeli, aby dali školní budovu do pořádku. Trošku nás zamrzelo, že na výzvu směrem k rodičům o pomoc při úklidu, reagovaly pouze dvě maminky, z toho jedna už má děti ze školy odrostlé. Patří jim za to náš velký dík. Také nám v posledním prázdninovém týdnu přišlo pomoci s výzdobou tříd několik žáků. I jim patří naše poděkování.
Jistě se sluší poděkovat také vedení obce Kunín a zastupitelstvu obce, že nám i mateřské škole rekonstrukci umožnili. Jistě se nám v pěkném prostředí bude dobře pracovat a vést žáky k spoluzodpovědnosti za majetek školy.( To, že pěkné prostředí vychovává, jsme si ověřili v minulém školním roce po rekonstrukci WC. Žáci se k celému zařízení chovali pěkně). Obzvláště děkuji paní starostce a panu místostarostovi, že po celou dobu stavby osobně pravidelně stavbu kontrolovali a zařizovali vše potřebné. Také děkuji pracovníkům obecního úřadu za pomoc při stěhování a úklidu školy.
Na začátek listopadu připravujeme Den otevřených dveří, při kterém si celou školu můžete prohlédnou a třeba si tak jako my říci: „ Stály ty starosti za to“. (Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy).

· Beseda se starostkou obce Kunín
V pondělí 14.května se setkali žáci 8.třídy se starostkou obce Kunín paní Dagmar Novosadovou. Při diskuzi se žáci seznámili, v rámci předmětu občanská výchova, s krátkodobými i dlouhodobými záměry obce. Paní starostka odpovídala na dotazy týkající se kulturního využití v obci, péče o seniory, vybavení cyklotrasy, rekonstrukce pivovaru a zejména pak rekonstrukce školy a školky. Díky těmto informacím si žáci uvědomili, že i oni jsou součástí obce a mohou se podílet na jejím fungování. (Mgr. Lenka Michalová)

· Policejní akce s dětmi
Ve čtvrtek 17.5.2007 vyrazili 4 žáci naší školy spolu s policisty na dopravně bezpečnostní akci, při které se policisté zaměřili na rychlost aut, projíždějících kolem školy. Děti si pro ně připravily veselé nebo smutné „smajlíky“. Během jedné hodiny bylo zastaveno přes dvacet aut, bylo vybráno několik pokut. Žáci řidiče buď pochválili, nebo je pokárali, že v obci se takto nejezdí. Nejvyšší naměřená rychlost byla 76 km/h. (P.Špíšek, O.Navrátil, M.Králíková, M.Kubrická – dětská policie).

· Můj sen
Již třetím rokem se naše škola účastní mezinárodní výtvarné soutěže pod patronací MŠMT ČR Můj sen, kterou organizuje Společnost Sigmunda Freuda v Příboře.
Do letošního 11. ročníku jsme zaslali práce žáků školní družiny: Holubcové Nikoly, Omaníkové Moniky, Bělunkové Ivany, Hodurové Valérie (vyučující p. Sylva Bolcková), práce žáků 3.ročníku: Balové Marie, Janýškové Lucie, Gilarové Michaely, Vavříkové Evy (vyučující Mgr. Věra Heiníková), práce žáků 9.ročníků: Šumské Ivy, Kabátové Kristýny, Černé Lucie (vyučující Mgr. Daniel Geryk).
Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Soutěž byla obeslána 302 pracemi ze čtyř zemí.
Velkým úspěchem je 1.místo Evy Vavříkové, která zvítězila ve 2.kategorii, věk 7 - 9 let s prací: Moje kočka. 
Slavnostní vyhodnocení proběhlo v sobotu 26.5.2007 pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK PhDr. Jaroslavy Wenigerové na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře, kde si Eva ocenění převzala.(Mgr. Věra Heiníková)

· Exkurze ke Dni Země
Hned zrána přijel autobus, který nás vezl na dlouhou cestu do Ostravy na exkurzi. Byl velmi pěkný den.V autobuse jsme se hned pustili do svačiny, kterou jsme dostali místo oběda.
Když jsme zastavili v Ostravě před ostravskou firmou OZO, což znamená odvoz a zpracování odpadu, šli jsme se usadit do přední přednáškové haly, kde proběhla krátká přednáška o třídění odpadů, o skládkách a zpracování různých odpadků. Po této přednášce jsme dostali helmy kvůli ochraně hlavy a vydali jsme se areálu firmy OZO, kde jsme zhlédli stroje, třídění odpadů a také velkou díru, ve které se uschovávalo palivo pro cementárny, které obsahuje plast, textil, papír. Po této prohlídce terénu jsme se odebrali opět do přednáškové haly, kde jsme odevzdaly helmy a rozloučili jsme se. Ale tím to nekončilo. Ještě jsme se vydali do Ostravy Poruby na exkurzi o nerostech do Geologického centra na VŠ Báňské, kde měli spoustu zajímavých nerostů. Bylo jich asi 50 000. Zde jsme se zdrželi asi hodinu. Po té jsme se vydali naším autobusem zpět na cestu domů. HURÁ!!! ( Pavel Pastyřík.)

V pondělí 7.5. 2007 jsme jeli do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích. Nejprve jsme se podívali do malého pavilonu, ve kterém jsme shlédli vycpaniny živočichů a materiály, zabývajícími se CHKO Poodří. Poté jsme si prohlíželi živé ptactvo, které bylo zraněno. Většina ptactva byla popálena elektrickým proudem. Také nám ukázali různé typy ptačích budek. Ve špaččí budce se uhnízdil vrabec, který měl malá mláďata. V ohrádce nám ukázali husy domácí, které měli vypůjčeny z Ostravské Zoo. Také čáp černý a bílý společně s volavkou popelavou nás velmi zaujali. Ve 13:00 jsme odjížděli zpět do Kunína a přímo od autobusové zastávky jsme měli rozchod domů. Exkurze se nám moc líbila.

Případ Dr.Horáková
Naše škola se letos poprvé zařadila do projektu „Příběhy bezpráví“, v rámci kterého žáci 9 ročníku zhlédli film o Miladě Horákové. Celý projekt se konal v rámci připomenutí 17.listopadu a výuky dějepisu. Článek o této aktivitě vyšel v Novojičínském deníku. A co si o filmu myslí naši žáci? Přinášíme písemné zamyšlení Adély Kubáňové, která napsala:
…“Dokument na mě velmi zapůsobil. Udělala jsem si vlastní obrázek o komunistické vládě. Věděla jsem, že to nebyla dobrá doba, ale že to bylo až takové, to jsem opravdu netušila. 
Milada Horáková byla pro mě velmi statečná žena, která uměla říci svůj názor i když jí hrozila smrt. Určitě to neměla lehké a já vlastně ani neznám člověka, který by byl tak odvážný, jako ona. Mučení, které zažívala bych určitě nezvládla ani já. Ale nic jiného jí asi nezbývalo. Mám pocit, že si byla jistá tím, že nemůže být popravena. Ona vlastně přežila skoro vše, ale soud už jí nevyšel. Mně velmi vadilo, že když chtěla u soudu říci svůj názor, skákal jí pořád do řeči soudce. 
Když v dokumentu četli dopis, který psala ( myslím, že hodinu před smrtí), hodně mě to vzalo. 
Z dokumentu mám smíšené pocity, ale určitě bych si ho pustila ještě stokrát“…


----------------------------------------------------------------------------------------

Na četné dotazy rodičů, jak bude vypadat výuka cizích jazyků v dalším roce, sdělujeme:
Výuka prvého cizího jazyka - anglického - bude zahájena od 3.ročníku - 3hodiny týdně. Žákům 4.-6.ročníku je navýšena časová dotace o 1 hodinu, bude se tedy vyučovat 4 hodiny týdně. Žáci 7. – 9.ročníku budou mít 3 hodiny týdně jako doposud. Dále v 1.a 2.ročníku budou mít žáci 1 hodinu anglického jazyka, jako přípravný kurz pro výuku.
Kromě toho se mohou žáci 3. – 5.ročníku přihlásit do kroužku německého jazyka, od 6.ročníku se mohou německý jazyk učit jako druhý cizí jazyk. Dále pokračuje výuka ruského jazyka pro 8.-9.ročník a v příští školním roce se tato výuka opět rozjede od 6.ročníku. 
Plánujeme také rozšíření nabídky kroužků o sportovní kroužek pro 1.-5.ročník, dále budeme nabízet kroužky ve stejném rozsahu jako letos, podle možností ji doplníme. Celou nabídku přinesou žáci domů v měsíci září.
A na co se naši žáci mohou těšit po prázdninách ve škole? Plánujeme malování a opravy nátěrů v tělocvičně, vyměníme okna ve dvou třídách, zbudujeme multimediální učebnu a zrekonstruujeme učebnu výtvarné výchovy. A hlavně!! Budeme mít krásné nové sociální zařízení v hlavní budově, také s novými okny.
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve škole v pondělí 4.září 2006 v 8.00 hodin. Naši malí prvňáčci budou slavnostně „pasováni“ na členy naší školní rodiny. Na podzim připravujeme také společné setkání dětí a rodičů ve škole. Ale to je ještě hodně daleko…
Do 30.června musíme všichni zhodnotit svou práci a v sobotu 1.července už začnou zasloužené dny volna a lenošení. Ve škole utichne dětské štěbetání a začne se ozývat práce všech řemeslníků, aby se škola, zase o trošku pěknější, otevřela v září všem „vědomostíchtivým“ dětem.
Našim žákům přeji pěkné prázdniny, rodičům klidnou dovolenou a všem hodně sluníčka.

BESEDA SE STAROSTKOU OBCE
Ve čtvrtek dne 27. dubna nás poctila svou návštěvou starostka obce Kunín paní Dagmar Novosadová.Tuto přednášku zařídila naše učitelka občanské výchovy Jitka Horňáčková. Již ráno při prvním zazvonění jsme netrpělivě očekávali příchod paní Novosadové. 
Šestou hodinu jsme se konečně dočkali a téměř jsme nestíhali strávit obrovské množství, pro nás povětšinou nových, informací. Vykládala nám, jak se dostala k postu starostky a co všechno pro to musela udělat. Dozvěděli jsme se jak se volí zastupitelé, rada, místostarosta a starosta. 
Se souvisejícími volbami do poslanecké sněmovny jsme se zabývali i volební problematikou v naší obci. Ve volbách si občané zvolí patnáct zastupitelů. Z nich mezi sebou vyberou pět, kteří zároveň tvoří obecní radu a zároveň jsou z nich voleni lidé na místa starosty a místostarosty. 
Dále jsme byli poučeni o tom, co se musí udělat , než se začne provádět oprava nebo stavba určitého objektu. Nejdříve se na tom domluví rada a poté to musí být schváleno zastupitelstvem. 
Také nám paní starostka vyprávěla, co vlastně dělají zastupitelé na schůzi. Dozvěděli jsme se, že hlavně rozhodují o obecním rozpočtu a řídí funkčnost obce. Občané v obecní radě se scházejí podle potřeby, většinou ale dvakrát do měsíce, kdežto zastupitelé se scházejí čtyřikrát až pětkrát do roka. Schůze zastupitelů jsou otevřeny veřejnosti, takže se jich mohou zúčastnit také občané nezasedající v tomto orgánu. Občan může poslouchat názory zastupitelů, popřípadě k tomu může i něco podotknout. Ohledně rozpočtu nám bylo sděleno, že obce dostávají peníze od státu, na školy a jiné věci zvlášť, ale také se zde najdou peníze od investorů. Obce mají také příjmy z pronájmu bytů, nebo koupě pozemků. 
Takto zakončila paní starostka svůj proslov, který se nám velmi líbil. Byl poučný i zábavný. Tímto jí za celou osmou třídu děkujeme a doufáme, že nás přijde zase někdy navštívit. ( žáci 8.ročníku) 

Velikonoční zvyky a tradice ve škole
Ve středu 12. dubna 2006 připravily paní učitelky 1. stupně spolu s paní vychovatelkou Sylvou Bolckovou pro žáky "Velikonoční projekt."
V sedmi pracovních dílnách děti zdobily různou technikou vajíčka, pletly tatary, pekly perníky a zhotovily si velikonoční dekorace.
Za pomoc při realizaci a pestrosti dílen patří poděkování bývalým učitelkám p. Šnajdárkové a Poláchové. Děkujeme také p. Průškové, Holišové, sl. Vlčkové, které s dětmi pekly a zdobily perníčky. Panu Konvičkovi a Vránovi, kteří zajistili vrbové proutí na tatary.
Dík patří také vedoucí školní jídelny p. Malčíkové a našim kuchařkám p. Zirpsové a sl. Raždíkové, které nám pomohly s pečením perníků.
Odměnou nám byly úsměvy dětí a někdy i jejich poděkování.
                                                                                            (Mgr. Věra Heiníková)

Plavání 2006 
Vždy v úterý od 18.4.2006 začala v naší škole výuka plavání. Žáci od mateřské školy po třetí ročník absolvují 10 plaveckých lekcí. Žáci 4.ročníku se v plaveckých dovednostech zdokonalují ve 3 lekcích a od 5.ročníku je pro žáky připraven nácvik plaveckých branných dovedností. Žáci se zde učí podplavat překážku, orientovat se pod vodu, zachránit tonoucího i sama sebe. Část výuky probíhá také na souši. Tato výuka probíhá v rámci branných dovedností, které musí každá škola zajistit. Doprava na bazén je pro žáky 4.-9.ročníku hrazena ze sponzorského daru. Termíny plavání jednotlivých tříd:
4.ročník: 18.4,25.4.,2.5.
5.ročník: 18.4,25.4.,2.5.
6.ročník: 9.5, 16.5.
7.ročník: 23.5,30.5, 6.6
8.ročník: 13.6,20.6.
9.ročník: 9.5,16.5.
Věřím, že tato výuka bude pro naše žáky přínosem.

SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN
U příležitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola v měsíci dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“. 
Co budeme sbírat? STARÝ PAPÍR ( zvlášť kartony a ostatní papír) a PLASTOVÉ LÁHVE.
Jak bude sběr probíhat? 
- Starý papír mohou děti přinášet do školy od 1.4.2006, kontejner bude přistaven od 24.4. – 28.4.2006 ke škole.
- Plastové láhve mohou žáci přinášet do školy kdykoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sice teprve nedávno skončilo první pololetí školního roku, ale začali jsme pilně plnit úkoly druhého pololetí a pracujeme také na plánování nového školního roku. 
Na základě metodického pokynu Ministerstva školství se bude anglický jazyk vyučovat již od třetího ročníku základní školy. Plánujeme začít s přípravou žáků pro výuku jazyka také v prvním a druhém ročníku formou zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu.
Zároveň chystáme výuku dalšího cizího jazyka - němčiny. Od čtvrté třídy chceme nabídnout kroužek německého jazyka a od šesté třídy jsme zajistili aprobovanou výuku němčiny jako povinně volitelný nebo nepovinný předmět. Nadále bude pokračovat výuka ruského jazyka na druhém stupni ZŠ.
V oblasti nabídky kroužků bychom chtěli rozšířit sportovní kroužky, především nabídku pro dívky. Stále sháníme cvičitelku aerobiku nebo jiného cvičení pro dívky. Pokud by se někdo takový našel, budeme velmi rádi.
V oblasti vybavenosti školy hodláme rozšířit počet počítačů v počítačové učebně a zbudovat multimediální učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. V průběhu školních prázdnin proběhne rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově. Už se všichni moc těšíme, jak to budeme mít po prázdninách zase o kousek hezčí.
Celý příští školní rok bude pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu. Práci na něm jsme zahájili již na jaře roku 2005 a v letošním školním roce na něm usilovně pracujeme. Kvalitní zpracování zabere jistě spoustu času, ale pokud máme podle něj od září 2007 učit, musíme ho zpracovat opravdu precizně. Na vypracování školního vzdělávacího programu pracuje celý náš tým pedagogů. Proto žádám rodiče, aby pochopili občasné vyhlášení ředitelského volna v jehož průběhu budeme intenzivně sestavovat školní program tak, aby byl co nejlepší. 
Vidíte tedy, že plánů máme dost. Nyní však musíme splnit úkoly tohoto pololetí. Tak tedy vzhůru do práce.

Sběr víček z PET lahví
Naše škola se opět přihlásila do celorepublikové soutěže ve sběru plastových víček z PET lahví. Soutěž probíhá do 28.5.2006, garantem soutěže je Mgr. Daniel Geryk. Žáci mohou vyhrát velmi pěkné ceny a navíc přispějí k recyklování použitých surovin. Z víček se potom vyrábějí např.zatravňovací panely nebo jiné plastové výrobky. V loňském roce jsme se umístili na krásném 12.místě ze 120 zúčastněných škol. Pokud nám do školy pošlete víčka, budeme velmi rádi. Děkujeme.

Omlouvání žáků
Podle školského zákona jsou rodiče povinni omluvit své dítě v případě nepřítomnosti do dvou dnů od počátku jeho absence. Stačí zavolat do školy nebo poslat e-mail na adresu i.machyckova@tiscali.cz .Informace bude předána třídnímu učiteli.

Placení různých poplatků
Někteří rodiče se nás ptají, jak zaplatit různé poplatky (za ŠD, lyžařský kurz, výlety, za obědy, za MŠ…) aniž by museli chodit do školy nebo posílat peníze po dítěti. Je to jednoduché – stačí zaslat patřičnou částku na účet školy a jako variabilní symbol napsat rodné číslo dítěte. Pro informace si zavolejte účetní školy paní Annu Nývltovou tel. 556 712 737.
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ KUNÍN
Chcete vědět, jak probíhá výuka v naší škole? Chcete si školu prohlédnout?
Zveme všechny rodiče v úterý 7.2.2006 v době od 8.00 – 15.30 hodin do ZŠ v Kuníně.
Během vyučování se můžete podívat do vyučovacích hodin - I.stupeň od 8.00 – 11.30 hodin, II.stupeň od 8.00 – 12.20 hodin a prohlédnout si školu. Odpoledne se můžete podívat na práci našich kroužků i školní družiny a ostatních prostor školy. Služba u vstupu Vám pomůže najít vše, co budete potřebovat.

                                                    Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín

ZÁPIS DO I. TŘÍDY ZŠ
se koná ve čtvrtek 9.2.2006 od 13.00 - 17.00 hodin v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 1.9.2000.
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:
1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka I.třídy ZŠ ( obdrží jej rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ)
Srdečně zveme všechny rodiče i se svými dětmi na Den otevřených dveří v úterý 7.2.2006 od 8.00 – 15.30 hodin.

PŘIPRAVUJEME
17.1. Beseda „Láska ano, děti ještě ne“ pro 8.a 9.ročník
24.l. Školní zralost – setkání rodičů budoucích prvňáčků s učitelkou ZŠ
27.1 Školní ples v budově školy 
31.1. Rozdání vysvědčení za I.pololetí školního roku 2004/2005 
Bruslení v Novém Jičíně ( termín bude upřesněn)
2.2. Ředitelské volno
3.2. Pololetní prázdniny
7.2. Den otevřených dveří
9.2. Zápis do I.třídy
11.2. Maškarní karneval
20.2.- 24.2. Jarní prázdniny
26.2. – 3.3. Lyžařský výcvik

Projekt JÁ, TY,ON,…MY očima žáků:
· Čtvrtek 17.listopadu 2005 byl pro celou 8.a 9.třídu nejšťastnější, protože jsme jeli na
  dvoudenní akci s názvem JÁ,TY,ON,…MY do Jeseníku nad Odrou.
· Ubytovali jsme se v ubytovně TJ Jeseník nad Odrou.
· Po ubytování jsme se sešli v klubovně, kde nás pan učitel Daniel Geryk seznámil s
  programem a sestavili jsme si pravidla, podle kterých se budeme řídit.
· Potom přijely paní Vlasta a paní Jarmila. S nimi jsme nejdříve hráli hry, abychom se lépe
   poznali.
· S Vlastou jsme si potom povídali, jací jsou Romové, Vietnamci a jiné národnosti, žijící u nás
  v České republice. Překvapilo mě, kolik jsme u nich našli kladných vlastností.
· S Jarmilou jsme si povídali o zvycích a tradicích v různých zemích, o náboženství a o sektách.
  Velmi se mi líbilo, že v Americe si minimálně jednou denně říkají, jak se v rodině mají rádi.
· Na závěr jsme si zatančili v tělocvičně řecký tanec, který se tančí v řeckých hospůdkách.
· Po povinných televizních novinách jsme hráli v tělocvičně turnaj ve fotbale a basketbale.
· Druhý den po snídani přijeli policisté: mluvčí policie Miroslava Šálková a policista Zbyněk.
· Začali jsme přednáškou o drogách, velmi mě překvapilo, že v naší republice je to tak
  hrozné!! Všichni do jednoho si určitě rozmyslíme, jestli si někdy „šlehneme“nějaké drogy.
· Dále jsme si povídali o šikaně a o podmínkách pro přijetí na policejní školu.
· Tato část se nejvíce líbila z celého programu. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem
  dosud nevěděla…….
· Po obědě jsem měli volno. Někteří spali….
· Odpoledne jsme celý program zhodnotili a napsali krátké shrnutí. 
· Opravdu se mi tu moc líbilo. Kdyby to šlo,klidně bych tu vydržela ještě další dny. Děkuji
   hlavně učitelů, že tu s námi jeli.
                                                                 ( žáci 8.a 9.třídy ZŠ Kunín)

Divadlo ve ŠD
V září nás navštívila divadélko „Myška a zahrálo nám pohádku „Jabloňová panna“. Poděkování patří hercům loutek paní Balové a paní Dohnalové a hlavně děkujeme za sponzorský dar – vstup zdarma.

Drakiáda
Od středy 5.10. se začala chodba školy zaplňovat přinesenými draky a dráčky, které vyrobily naši žáci. Dílka byla tak povedená, že porota v čele s paní místostarostkou měla opravdu těžkou práci. Přesto vybrala ty nejkrásnější draky a v úterý 11.10. je na školním hřišti odměnila. Vítr sice nefoukal, ale draky jsme při letu zahlédli, když s nimi jejich výrobci oběhli čestné kolečko. Odměněni však byli nakonec všichni. Poděkování patří obci Kunín za nákup dárečků a všem rodičům za pomoc při výrobě draků. (Sylva Bolcková, vychovatelka ŠD)

Branný den
Dne 29. září se konal na naší škole „Branný den“. Vše začalo testováním naších vědomostí malým testem. Myslím, že si naše třída pamatovala z loňského roku docela dost.
Po přestávce jsme se přesunuli na výletiště, kam za námi přijela auta Hasičského záchranného sboru z Nového Jičína. Nejprve nám paní v uniformě ukázala plynovou masku, speciální masku pro děti do tří let, pustila nám sirénu a poučila jak sbalit evakuační zavazadlo. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny a přešli jsme k hasičským vozům. Přijelo protichemické požární vozidlo, vozidlo s plošinou a zásahové vozidlo. Postupně jsme si je prohlédli. Ve vozech byly různé věci – hadice, lékárničky, teploměry, ochranné hasičské obleky, norné stěny a spousta dalších potřeb. Na závěr hasiči předvedli hašení papírového domku, který jsme vyrobili ve výtvarné výchově. 
Po uhašení domku jsme se vrátili do školy a šli do tělocvičny. Tam se dvojice učily o první pomoci – jak provést stabilizovanou polohu, jak obvázat ruku, zastavit krvácení, nebo ošetřit zlomeninu. Potom jsme shlédli video - mimořádné situace, které bylo velmi poučné. 
V poslední hodině jsme vše shrnuli nakreslením obrázku, nebo článkem do novin. Dnešní den byl super, doufám, že se bude opakovat. ( žáci VII.třídy)

Dravci – výukový program
Ve středu 12.10. byla naše škola v obležení dravých ptáků a sov. Na čtyřicet bidýlek postavili pracovníci stanice pro ochranu dravců z Brna a velmi poutavě hovořili postupně o všech přivezených ptácích. Nechyběly otázky pro žáky, ukázky letu a lovu savců. Chvíli jsme se sice báli o orla bělohlavého, který přeletěl školu a dezorientován seděl na poli za budovou, ale jeho ošetřovatel jej po chvíli našel. Žáci školy a děti MŠ si mohli pohladit sovu a ti nejpozornější si na ruce nechali některého dravce přistát. Celé povídání bylo velmi poučné a vhodně doplnilo výuku přírodopisu na základní škole. ( Mgr. Ivana Machýčková

Den na dopravním hřišti
Ve středu 14.9.2005 jsme byli na dopravním hřišti v Novém Jičíně v doprovodu Městské policie. Nejprve jsme šli do učebny a zopakovali si dopravní značky. Po dopravních značkách jsme začali psát testy, ze kterých jsme mohli mít jen 4 chyby. Já jsem ho měla bez chyby. Až jsme dopsali testy, šli jsme na dopravní hřiště a jezdili jízdu zručnosti. Po jízdě zručnosti jsme jezdili podle dopravních značek. Z obou dvou jízd jsem měla pouze 2 chyby. Strašně ráda bych se na dopravní hřiště vrátila a jezdila bych podle dopravních značek. Nakonec jsem dostala průkaz cyklisty.(fotografie)                                       (Veronika Štěpánová, žákyně 5.třídy)

Exkurze na Obecní úřad Kunín
V šesté třídě nám přibyl nový předmět, který se jmenuje občanská výchova. Témata, která budeme probírat jsou různorodá. Začali jsme s tématem „Naše obec“. Domluvili jsme si schůzku s paní starostkou D. Novosadovou. Chtěli jsme se dozvědět, jaké poslání má obecní úřad a jaká je pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců.
Po příchodu na obecní úřad se nás ujala paní starostka . Řekla nám v úvodu, kteří zaměstnanci tady pracují a co je jejich pracovní náplň. Pilně jsme si vše zaznamenávali do sešitu, ať nám žádná informace neuteče. A že jich bylo! Ani jsme si to všechno nestihli zapsat. Ale aspoň teď víme co vše si můžeme na našem úřadě vyřídit.
Paní starostka a paní místostarostka nám ukázaly na počítači internetové stránky naší obce a některé zajímavé fotografie z aktivit obce. Bylo toho opravdu hodně a tak si musíme ve škole tyto informace utřídit.
Na obecním úřadě jsou také čtyři kroniky a ty jsme se rozhodli prozkoumat. Víme, že některé psal pan Bohumil Horák, a že jsou tam zajímavé informace. Například:,, Víte, že v roce 1953 bylo v obci 1047 žen a 861 mužů?“ Nebo, že v roce 1890 bydlelo v obci 2158 Čechů a 2 119 Němců. A jaká porodnost byla v roce 1953? To se narodilo 50dětí.
Začali jsme pátrat, jestli jsou tam napsaná jména našich rodičů a taky nás. Všichni, kteří bydlíme v Kuníně jsme se tam našli. Věříme, že se ke kronikám ještě vrátíme v jiném tématu.
Moc bychom chtěli poděkovat za vřelé přijetí na obecním úřadě a čas, který nám paní starostka a místostarostka věnovaly. 
                       (Barbora Adamčíková, Kateřina Chrástecká, Mgr. Jitka Horňáčková vyuč. Ov)


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Dílna pro rodiče
v rybičkách

72 hodin - Ukliďte si obe

Ekovýlet

Exkurze ŠD
do moštárny Kunín

Slavnostní otevření Zahrady poznání

Ekobeseda ve školní družině

Biologicko zeměpisná vycházka

Barevné pokusy
ve třídě Sluníček

Beseda o správném třídění odpadu
s ekotýmem v MŠ

Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

Slavnostní zahájení školního roku

Barevná letní škola

Školní výlet
7. a 8. ročník

Exkurze Hrabyně, Darkovičky

Rozloučení s deváťáky

Slavnostní ukončení školního roku

Školní výlet 6.A a 6.B

Procházka s myslivci

Vystoupení dramatického kroužku

Školková barevná olympiáda

Třídy mateřské školy
na výletě
ve Vagonářském
muzeu ve Studénce

Exkurze do Planetária Ostrava

Výlet 5. třídy do Prahy

Branný den

Pasování na čtenáře

Převzetí titulu Ekoškola
v Praze

Školní výlet 9. třídy

Loutkové divadlo
ve školní družině

Školní výlet 1.a 2.třídy

Letní piknik na zahradě

Odpoledne s tátou

Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách

Dílna s tátou